TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho tất cả những người nộp thuế tính thuế theo cách thức tính trực tiếp trên GTGT)
Bạn đang xem: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng tiếng anh

*

... áp dụng thuế suất không giống mức thuế suất 28%C31.3 Thuế các khoản thu nhập công ty được miễn, giảm trong kỳ tính thuế C41.4 Số thuế thu nhập sẽ nộp sinh sống quốc tế được trừ trong kỳ tính thuế C52 Thuế TNDN ... số thuế thu nhập cá nhân công ty lớn đề nghị nộp vào kỳ tính thuế 1 Thuế TNDoanh Nghiệp từ vận động SXKD (C1=C2-C3-C4-C5)C11.1 Thuế TNDoanh Nghiệp tự vận động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C2=B30x28%)C21.2 Thuế ... trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B17=B18+B19+B20+B21+B22) B172.1 Lợi nhuận từ bỏ chuyển động không ở trong diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệpB182.2Giảm trừ những khoản lợi nhuận đã tính thuế...
*

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho tr¬ường hòa hợp Bên Việt nam giới khấu trừ và nộp thuế cố gắng đến Nhà thầu nước ngoài)


*

*

*

... Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc tờ khai quyết toán thuế các khoản thu nhập cá thể (Dành cho đội cá thể khiếp doanh) Chính thức: < > Bổ sung: < > Lần: < > <01> Kỳ tính thuế: Năm: ……… <02> Họ và thương hiệu ... xuất, marketing <20> 6 Thu nhập chịu đựng thuế tự chuyển động marketing <21> 7 Thu nhập khác <22> 8 Chi phí khác <23> 9 Thu nhập Chịu thuế không giống <24> 10 Thu nhập chịu đựng thuế kế bên Việt ... khoản bớt trừ lệch giá <09> a Chiết khấu thương mại <10> b Giảm giá hàng chào bán <11> c Giá trị mặt hàng cung cấp bị trả lại <12> 2 d Thuế tiêu thú đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế quý hiếm gia...


Xem thêm: Web Sex Nổi Tiếng Nhất Viet Nam 2021, Sex Vn Mới Nhất Cập Nhật Hàng Ngày

... bên cạnh nộp thừa/ thiếu (6 - 7)+ Thuế GTGT+ Thuế TNDN24PHà Nội DNH CHO C QUAN THU1.Xác nhấn lúc nộp tờ khai quyết toán Thuế TNDN- Nơi nhận: Cục thuế/ Chi viên thuế tỉnh giấc, TP.- Ngày nhận:- Ngời ... TNDNc.Tin thự lao6Tổng cộng số thuế phải nộp của phòng thầu nớc quanh đó (4+5)+ Thuế GTGT+ Thuế TNDN7Số thuế đà lâm thời nộp trong phòng thầu nớc ngoài+ Thuế GTGT+ Thuế TNDN8Số thuế Nhà thầu nớc kế bên nộp ... liệu kê khai bên trên là đúng cùng xin Chịu đựng hoàn toàn trách nhiệm trớc quy định về số liệu đà kê khai. / , ngy thư nm NGI NPhường THU hoc I DIN HPhường. PHPhường CA NGI NP THUKý tờn, úng du (ghi rừ h tờn v chc...