Đây là lời trung tâm sự của một cô bạn của mình. Mà tôi cá sau thời điểm nghe hoàn thành mọi lời này thì tương đối nhiều đàn ông trai sẽ chột dạ. Và đã nắm học giải pháp mở đầu tin nhắn làm sao để cho độc đáo hơn.

*

“Mình cũng nhạt đề xuất chẳng dám chê ai. Chẳng dám chê ai nên chỉ có thể dám “phục” cái sự vô vi của một vài chúng ta. Nó thiếu hụt muối hạt đến hơn cả 1 đứa nhạt nlỗi bản thân còn cần hại :))