Mình vừa xong chấm dứt áp dụng search mã số bài bác hát Karaoke. Trong bản update này, mình đã sản xuất menu nhạc Karaoke Arirang Vol 44(bắt đầu nhất). Mình cũng đã phân phối menu nhạc Arirang Tiếng Anh với danh sách nhạc Karaoke 6 số(Califonia).Trong ứng dụng cũng có chức năng kiếm tìm tìm theo thương hiệu viết tắt(cho những bác bỏ tìm kiếm nhanh hơn) và công dụng search theo lời bài hát(cái này giúp quên bài hát nhưng mà chỉ nhớ lời