Điểm không giống nhau thân Thông tứ 200 với Thông tư 133 – Thông tư 200 ban hành năm 2014 thay thế mang đến Quyết định 15 phát hành năm 2006. Để thuận tiện mang đến kế toán thù trong quá trình hạch tân oán kế tân oán cùng lập sổ sách, report tài chủ yếu. Kế toán thù Việt Hưng đang nêu cụ thể rất nhiều điểm khác biệt thân Thông tứ 200 cùng Thông tứ 133 dưới đây.

*
Đâu là việc không giống nhau thân thông bốn 200 với thông bốn 133 kế tân oán đề xuất biết?

Hướng dẫn chi tiết phép tắc kế toán thù đối với từng thông tin tài khoản ráng thể

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO TT200HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO TT133
STTSỐ HIỆU TKTÊN TÀI KHOẢNSỐ HIỆU TKTÊN TÀI KHOẢN
Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 1Cấp 2Cấp 3
LOẠI TK 1LOẠI TK 1
TÀI SẢN NGẮN HẠNTÀI SẢN NGẮN HẠN
1111Tiền mặt111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ(Dùng TK 152 hoặc TK 228)
2112Tiền gửi ngân hàng112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ(Dùng TK 152 hoặc TK 228)
3113Tiền sẽ chuyểnKhông có
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
4121Chứng khoán tởm doanh121Chứng khoán ghê doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khân oán và biện pháp tài thiết yếu khác
5128Đầu bốn nắm giữ mang đến ngày đáo hạn128Đầu tứ nắm giữ mang lại ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếuKhông có
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu cho ngày đáo hạn1288Các khoản đầu tư chi tiêu không giống sở hữu đến ngày đáo hạn
7131Phải thu khách hàng131Phải thu của khách hàng
8133Thuế GTGT được khấu trừ133Thuế GTGT được khấu trừ
1331Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hoá, dịch vụ1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
9136Phải thu nội bộ136Phải thu nội bộ
1361Vốn kinh doanh ngơi nghỉ những đơn vị trực thuộc1361Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giáKhông có
1363Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay đủ điều kiện được vốn hóa
1368Phải thu nội bộ khác1368Phải thu nội cỗ khác
10138Phải thu khác138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hụt hóng xử lý1381Tài sản thiếu thốn đợi xử lý
1385Phải bỏ túi CP hoá1386Cầm vậy, thế chấp ngân hàng, cam kết quỹ, ký kết cược
1388Phải thu khác1388Phải thu khác
11141Tạm ứng141Tạm ứng
12151Hàng mua đã đi trên đường151Hàng tải sẽ đi đường
13152Nguyên liệu, vật dụng liệu152Các nguyên liệu cần có, đồ liệu
14153Công vậy, dụng cụ153Công nuốm, dụng cụ
1531Công nạm, dụng cụKhông có
1532Bao bì luân chuyển
1533Đồ cần sử dụng mang đến thuê
1534Thiết bị, phụ tùng núm thế
15154Chi tiêu chế tạo, sale dngơi nghỉ dang154Ngân sách chi tiêu cung cấp, sale dsống dang
16155Thành phẩm155Thành phẩm
1551Thành phđộ ẩm nhập khoKhông có
1557Thành phẩm bất động sản
17156Hàng hoá156Hàng hóa
1561Giá mua hàng hoáKhông có
1562Chi phí thu mua hàng hoá
1567Hàng hoá không cử động sản
18157Hàng gửi đi bán157Hàng gửi đi bán
19158Hàng hoá kho bảo thuếKhông có
20161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
21171Giao dịch giao thương lại trái khoán thiết yếu phủ
LOẠI TK 2LOẠI TK 2
TÀI SẢN DÀI HẠNTÀI SẢN DÀI HẠN
22211Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình211Tài sản nuốm định
2111Nhà cửa ngõ, đồ gia dụng loài kiến trúc2111TSCĐ hữu hình
2112Máy móc, thiết bị21111Nhà cửa ngõ, thiết bị con kiến trúc
2113Phương nhân tiện vận tải, truyền dẫn21112Máy móc thiết bị
2114Thiết bị, quy định quản lí lý21113Pmùi hương tiện vận tải đường bộ truyền dẫn
2115Cây lâu năm, súc đồ vật làm việc cùng mang lại sản phẩm21114Thiết bị hiện tượng quản ngại lý
2118TSCĐ khác21115Cây nhiều năm, súc đồ thao tác và mang lại sản phẩm
Không có21118TSCĐ khác
2112TSCĐ mướn tài chính
2113TSCĐ vô hình
21131Quyền thực hiện đất
21132Quyền phạt hành
21133Bản quyền, bằng sáng chế
21134Nhãn hiệu sản phẩm hóa
21135Phần mềm trang bị vi tính
21136Giấy phnghiền cùng giấy ủy quyền quyền
21138TSCĐ vô hình dung khác
23212Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chínhKhông có
2121TSCĐ hữu hình thuê tài chính
2122TSCĐ vô hình dung mướn tài chính
24213Tài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương thơm mại
2135Cmùi hương trình phần mềm
2136Giấy phép cùng giấy tờ nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
25214Hao mòn TSCĐ214Hao mòn TSCĐ
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn BDS đầu tư2147Hao mòn BDS đầu tư
26217Bất hễ sản đầu tư217Bất hễ sản đầu tư
27221Đầu tư vào công ty conKhông có
28222Đầu bốn vào cửa hàng liên doanh, liên kết
29228Đầu tứ khác228Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác
2281Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác2281Đầu tư vào đơn vị liên kết kinh doanh, liên kết
2288Đầu tứ khác2288Đầu bốn khác
30229Dự chống tổn định thất tài sản229Dự phòng tổn thất tài sản
2291Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bệnh khân oán ghê doanh2291Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá triệu chứng khoán thù kinh doanh
2292Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác2292Dự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác
2293Dự chống nên thu nặng nề đòi2293Dự phòng đề xuất thu khó khăn đòi
2294Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho2294Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho
31241Xây dựng cơ bạn dạng dngơi nghỉ dang241Xây dựng cơ phiên bản dở dang
2411Mua tìm TSCĐ2411Mua tìm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa phệ TSCĐ2413Sửa chữa trị Khủng TSCĐ
32242túi tiền trả trước242túi tiền trả trước
33243Tài sản thuế thu nhập hoãn lạiKhông có
34244Cầm nuốm, thế chấp, ký quỹ, cam kết cược
LOẠI TK 3LOẠI TK 3
NỢ PHẢI TRẢNỢ PHẢI TRẢ
35331Phải trả cho tất cả những người bán331Phải trả cho người bán
36333Thuế cùng các khoản yêu cầu nộp Nhà nước333Thuế với những khoản phải nộp Nhà nước
3331Thuế quý giá gia tăng bắt buộc nộp3331Thuế quý hiếm tăng thêm nên nộp
33311Thuế GTGT đầu ra33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu trúc quánh biệt3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp3334Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên3336Thuế tài nguyên
3337Thuế công ty đất, chi phí mướn đất3337Thuế công ty khu đất, tiền thuê đất
3338Thuế đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên và những các loại thuế khác3338Thuế đảm bảo môi trường thiên nhiên cùng các các loại thuế khác
33381Thuế bảo đảm an toàn môi trường33381Thuế bảo đảm an toàn môi trường
33382Các một số loại thuế khác33382Các nhiều loại thuế khác
3339Phí, lệ tầm giá và những khoản phải nộp khác3339Phí, lệ phí cùng các khoản bắt buộc nộp khác
37334Phải trả tín đồ lao động334Phải trả người lao động
3341Phải trả công nhân viênKhông có
3348Phải trả bạn lao cồn khác
38335giá thành nên trả335Ngân sách chi tiêu yêu cầu trả
39336Phải trả nội bộ336Phải trả nội bộ
3361Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh3361Phải trả nội bộ về vốn khiếp doanh
3362Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giáKhông có
3363Phải trả nội cỗ về chi phí đi vay đầy đủ ĐK được vốn hóa
3368Phải trả nội bộ khác3368Phải trả nội cỗ khác
40337Tkhô cứng toán thù theo giai đoạn chiến lược đúng theo đồng xây dựngKhông có
41338Phải trả, phải nộp khác338Phải trả, cần nộp khác
3381Tài sản quá đợi giải quyết3381Tài sản quá chờ giải quyết
3382Kinh phí công đoàn3382Kinch giá tiền công đoàn
3383Bảo hiểm thôn hội3383Bảo hiểm thôn hội
3384Bảo hiểm y tế3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hoá3385Bảo hiểm thất nghiệp
3386Bảo hiểm thất nghiệp3386Nhận ký kết quỹ, ký cược
3387Doanh thu không thực hiện3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, bắt buộc nộp khác3388Phải trả, phải nộp khác
42341Vay và nợ mướn tài chính341Vay và nợ mướn tài chính
3411Các khoản đi vay3411Các khoản đi vay
3412Nợ thuê tài chính3412Nợ mướn tài chính
43343Trái phiếu phát hànhKhông có
3431Trái phiếu thường
34311Mệnh giá
34312Chiết khấu trái phiếu
34313Prúc trội trái phiếu
3432Trái phiếu đưa đổi
44344Nhận cam kết quỹ, ký cược
45347Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại yêu cầu trả
46352Dự phòng yêu cầu trả352Dự phòng đề nghị trả
3521Dự chống bh sản phẩm hàng hóa3521Dự chống bh thành phầm hàng hóa
3522Dự phòng Bảo hành công trình xây dựng xây dựng3522Dự phòng bảo hành công trình xây dựng xây dựng
3523Dự phòng tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệpKhông có
3524Dự chống đề xuất trả khác3524Dự phòng cần trả khác
47353Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi353Qũy khen thưởng, phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
3534Qũy thưởng ban thống trị quản lý công ty3534Quỹ thưởng ban quản lỳ điều hành công ty
48356Quỹ cải cách và phát triển kỹ thuật cùng công nghệ356Quỹ vạc triển khoa học với công nghệ
3561Quỹ cải cách và phát triển kỹ thuật cùng công nghệ3561Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3562Quỹ cải cách và phát triển kỹ thuật với công nghệ đã hình thành TSCĐ3562Quỹ vạc triển khoa học cùng công nghệ đã hình thành TSCĐ
357Quỹ định hình giáKhông có
LOẠI TK 4LOẠI TK 4
VỐN CHỦ STại HỮUVỐN CHỦ STại HỮU
49411Vốn chi tiêu của nhà sngơi nghỉ hữu411Vốn đầu bốn của chủ sở hữu
4111Vốn góp của công ty sở hữu4111Vốn góp của chủ sở hữu
41111Cổ phiếu đa dạng tất cả quyền biểu quyết4112Thặng dư vốn cổ phần
41112Cổ phiếu ưu đãiKhông có
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền lựa chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác4118Vốn khác
50412Chênh lệch reviews lại tài sảnKhông có
51413Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái413Chênh lệch tỷ giá bán hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ vì chưng nhận xét lại các khoản mục tiền tệ bao gồm cội ngoại tệKhông có
4132Chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái trong quy trình tiến độ trước hoạt động
52414Quỹ đầu tư vạc triển
53417Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp
54418Các quỹ khác trực thuộc vốn công ty ssinh hoạt hữu418Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
55419Cổ phiếu quỹ419Cổ phiếu quỹ
56421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân pân hận năm trước4211Lợi nhuận sau thuế không bày bán năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế không phân phối hận năm nay4212Lợi nhuận sau thuế không triển lẵm năm nay
57441Nguồn vốn đầu tư desgin cơ bảnKhông có
58461Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
59466Nguồn ngân sách đầu tư đã tạo ra TSCĐ
LOẠI TK 5LOẠI TK 5
DOANH THUDOANH THU
60511Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ511Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ
5111Doanh thu chào bán hàng5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu chào bán các thành phẩm5112Doanh thu chào bán thành phẩm
5113Doanh thu cung ứng dịch vụ5113Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114Doanh thu trợ cung cấp, trợ giáKhông có
5117Doanh thu sale bất động sản đầu tư
5118Doanh thu khác5118Doanh thu khác
61515Doanh thu vận động tài chính515Doanh thu hoạt động tài chính
62521Các khoản giảm trừ doanh thu511Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ
5211Chiết khấu thương thơm mại511Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ
5212Hàng phân phối bị trả lại511Doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ
5213Giảm giá hàng bán511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
LOẠI TK 6LOẠI TK 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANHCHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
63611Mua hàng611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, đồ liệu