Sao em bỏ ra đi anh nào bao gồm tội trạng gì?Sao em chi ra đi anh như thế nào gồm lầm lỗi chi?Sao em chi ra đi để anh thương thơm lưu giữ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không?Sương khuya rét mướt đôi vai đi về thui thủi 1 mình.Ưu bốn nặng nề trái tim anh ảm đạm thao thức cả đêm.Sao em ném ra đi không để ý anh giữa cái đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình không cha mẹ.Trong cô đơn vào nỗi đau vùi,anh bỗng biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà lên cao vướng sợi tình rồi,buộc phải bổ thân đời ôm trái sầu bi quan đơn chiếc.Anh sở hữu tội say đắm mê cần mặt đường yêu lạc nẻo về.Anh có tội yêu em Khi đời anh trắng bàn tay.Nay em chi ra đi đèn tối hiu hắt sầu ngơ ngẩn bi thiết.Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi.


Bạn đang xem: Sao em bỏ anh đi anh nào có tội tình gì


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long Năm 2020

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.