Bạn đang xem: Quy định về nghi lễ chào cờ

*

(1)Thực hiện tại nghi lễ kính chào cờ- Knhì mạc Đại hội: Người điều khiển: “Kính mời những vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà với toàn thể Đại hội có tác dụng lễ kính chào cờ”. Người điều khiển hộ khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”. Tất cả những fan tsay đắm gia xin chào cờ đứng nghiêm, hướng đến Quốc kỳ, cờ Đảng với hát Quốc ca, Quốc tế ca (những đơn vị chức năng msinh sống băng, đĩa ko lời với hát trên nền nhạc; đòi hỏi đúng lời, đúng nhạc). Lúc lời hát Quốc ca, Quốc tế ca xong, người điều khiển hô: “Thôi”.- Bế mạc Đại hội: Người điều khiển: “Kính mời những vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà với toàn cục Đại hội làm lễ kính chào cờ”. Người điều khiển hộ khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”. Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca. Lúc lời hát Quốc ca, Quốc tế ca xong, bạn điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà cùng toàn bộ Đại hội!”.Lưu ý: Các đơn vị lực lượng tranh bị tiến hành theo nghi lễ khí cụ của ngành. Sử dụng Quốc ca bao gồm nhạc với lời 1 bài bác hát Tiến quân ca. Sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc cùng lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degaster) phổ nhạc (1888).(2)Trang trí font chủ yếu đại hội: Không thực hiện màn hình hiển thị LED để gắng phông thiết yếu khi tô điểm khánh máu đại hội đảng bộ các cung cấp.(3)Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội: Có 17 câu khẩu hiệu, bao gồm:1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng cỗ các cấp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025!2. Nhiệt liệt chào đón Đại hội đại biểu Việt Nam lần thiết bị XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!3. Đoàn kết, trí tuệ, dân nhà, kỷ cương cứng, đổi mới, trách rưới nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Việt Nam lần thiết bị XIII của Đảng!4. Đẩy dũng mạnh những trào lưu thi đua yêu thương nước, lập thành tựu mừng đón đại hội đảng cỗ các cấp với Đại hội đại biểu nước ta lần đồ vật XIII của Đảng!5. Sáng trong cả tuyển lựa số đông bạn bè tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp và năng lượng, thai vào cấp ủy đảng những cấp!6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập với tuân theo tứ tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh!7. Kiên định mục tiêu chủ quyền dân tộc gắn sát với công ty nghĩa làng mạc hội bên trên nền tảng gốc rễ chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng Hồ Chí Minh!8. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chế tạo với đảm bảo an toàn vững chắc và kiên cố Tổ quốc Việt Nam xã hội nhà nghĩa!9. Đảng Cộng sản VN - Người lãnh đạo, tổ chức gần như thắng lợi của cách mạng Việt Nam!10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết trung khu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!11. Triển khai đồng điệu, khốc liệt, công dụng, nhanh chóng đưa quyết nghị đại hội đảng cỗ những cấp cho với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng tầm thường mức độ xây dựng cùng bảo vệ Tổ quốc đất nước hình chữ S làng mạc hội nhà nghĩa giàu đẹp nhất, văn uống minh!13. Vinch quang đãng đời đời kiếp kiếp ở trong về dân tộc nước ta văn hiến với anh hùng!14. Tất cả vày phương châm dân giàu, nước dạn dĩ, dân chủ, vô tư, văn minh!15. Đảng Cộng sản Việt Nam vinh hoa muôn năm!16.

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Vẫn Chưa Thể Quên Được Ai Đó, Tab: Anh Chỉ Là Người Thay Thế

Nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa nước ta muôn năm!17. Chủ tịch Hồ Chí Minh khổng lồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!