Hướng dẫn thêm tài liệu vào bảng trong SQL Server đã là bài xích lab tiếp liền bài Hướng dẫn tùy chỉnh buộc ràng dữ liệu trong SQL Server cơ mà Shop chúng tôi vẫn trình bày trước đó. Đây là cách xử trí liên tiếp được sử dụng vào ứng dụng máy vi tính nhỏng thêm thông tin tài khoản facebook ví dụ điển hình.

Trong bài bác hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng vào Squốc lộ Server, chúng tôi sẽ khuyên bảo chúng ta bí quyết viết cùng triển khai câu lệnh để thực hiện thêm dữ liệu. Để hiểu thêm chi tiết, chúng ta xem bài học về câu lệnh Thêm dữ liệu trong Squốc lộ Server 2014 nhé!

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server – Thêm tài liệu QuanLySinhVien

Thêm dữ liệu vào bảng KHOA

MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninc Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài Chính Kế Toán

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng KHOA

*

Thêm tài liệu vào bảng LOP

MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng LOP

*

Thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

MaGVTenGvChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCông nghệ thông tinKTPM
TrungDMDương Minch TrungCông nghệ thông tinMTT
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCông nghệ thông tinKTPM

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng GIANVIEN

*

Thêm tài liệu vào bảng MONHOC

MaMhTenMhSoGio
CSDLCửa hàng dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học đại cương45

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng MONHOC

*

Thêm tài liệu vào bảng SINHVIEN

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng SINHVIEN

*

Thêm tài liệu vào bảng DIEMTHI

MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003CSDL17
91110010003THDC18
91110010003MCB19.5

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

*

 

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong Squốc lộ Server – Thương hiệu dữ liệu sau thời điểm thêm

Bảng KHOA