Lập và gửi làm hồ sơ để thông báo tạo hóa đơn năng lượng điện tử cho tới Cơ quan thuế là giấy tờ thủ tục đặc trưng nhằm doanh nghiệp lớn bước đầu áp dụng hóa solo điện tử. Để hoàn tất thủ tục này một cách mau lẹ, dễ dãi duy nhất, 2dance.vn sẽ đã cho thấy một vài lỗi thường xuyên gặp mặt hóa đơn năng lượng điện tử khi thông báo kiến thiết hóa đơn


1.Cấu hình templete gmail bị lỗi

Cấu hình templete gmail bị lỗi hành động của khách hàng lúc ấy khách hàng làm cho nlỗi sau: