Trong bài xích định hướng sóng âm, ta vẫn nói cụ thể về phần cách làm cường độ âm. Trong nội dung bài viết này ta sẽ ôn lại lý thuyết, cách làm phần này, cùng có tác dụng thêm bài bác tập để củng cố kiến thức.quý khách hàng đã xem: Công thức tính nút độ mạnh âm tại trung điểm

I. Nhắc lại

1. Cường độ âm

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về cường độ âm:
Bạn đang xem: Mức cường độ âm tại trung điểm ab

*

Trong đó: P: năng suất của nguồn âm

R: Khoảng bí quyết từ bỏ điểm đã xét tời nguồn âm

Mẫu số của công thức mặt vế phải: Diện tích của hình cầu (Lúc âm tkhô hanh phát ra thì toàn bộ gần như điểm bao quanh nguồn âm sinh sản thành mặt phẳng của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng để đối chiếu độ mạnh âm I (độ mạnh âm ở 1 điểm nào đó) với cường độ âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nấc độ mạnh âm: 


*

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là cường độ âm chuẩn

Mức cường độ âm tại 2 điểm

Call nút độ mạnh âm tại A là LA, nút cường độ âm tại B là LB
Xem thêm: Cách Đánh Số Trang Bỏ Đánh Số Trang Trong Word 2007 Từ Trang Bất Kỳ

*

II. Bài tập

1. Mức cường độ âm tương ứng đối với âm tkhô hanh gồm cường độ 10-10 W/m2bởi bao nhiêu?

Giải: 

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn là bao nhiêu biết âm bao gồm mức cường độ âm là đôi mươi dB?

Giải:

gọi cường độ âm là I

Ta bao gồm L=trăng tròn dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm so với độ mạnh âm chuẩn bởi 100

3. Một dòng loa bao gồm công suất 1W Lúc msinh sống không còn năng suất. Cường độ âm tại điểm biện pháp chiếc loa 4 m là?

Giải: Cường độ âm: I=P/(4πr^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm phạt sóng cầu vào không khí. Cho rằng không tồn tại sự hấp thụ hay phản xạ âm. Nếu một điểm biện pháp mối cung cấp âm 1 m có mức cường độ âm là 70 dB thì trên điểm biện pháp nguồn âm 5 m gồm nút cường độ âm bằng bao nhiêu

Giải:

Mức cường độ âm trên một điểm vào không gian được khẳng định bởi công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(Io4πR^2)

Theo bài ra ta có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nấc cường độ âm đề xuất tra cứu bởi 56 dB

5. Một loại loa phạt ra âm tkhô cứng đẳng hướng vào không gian. Biết cường độ âm trên điểm giải pháp loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm công suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một nguồn âm tạo ra độ mạnh âm tại A và B thứu tự là IAcùng IB. Mối contact giữa nấc độ mạnh âm trên A và B là?

Giải: Trong phần triết lý ta đang triệu chứng minh

La–Lb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một mối cung cấp để ở O trong môi trường xung quanh đẳng phía. Hai điểm A và B trong môi trường sản xuất cùng với O thành một tam giác phần nhiều. Mức cường độ tại A và B gần như bằng 25,8 dB. Mức cường độ âm lớn số 1 giành được tại một điểm bên trên đoạn AB bằng bao nhiêu?

Giải: