*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, núm thời cơ có tác dụng nhiều...
Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT
*Xem thêm: Điều Kiện Vay Gói 30 Nghìn Tỷ Để Xây Nhà? Điều Kiện Vay Gói 30 Nghìn Tỷ

*
Mẫu phù hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc----***----- 

HỢPhường ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

  

..., ngày .. tháng .. năm .... 

Ông/bà                        : ..........................................................................................

Sinc ngày                   : ...........................................................................................Địa chỉ                        : ..........................................................................................CMND số                   :  ...........................................................                      Nơi cấp                       : ........................................................................................... Hai mặt gật đầu đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc cùng với những quy định sau đây:Điều 1. Nội dung công việc…………………… ...........................................................................……………... ……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

2. Tiến độ thực hiện công việc ...................................................................................................................………… …………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 3. Thù lao với tiến trình tkhô hanh toán thù lao3.1. Bên A đang trả thù lao cho Bên B để triển khai các quá trình nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán thù việc này. Tổng mức thù lao là:................. VNĐ. (Bằng chữ:.....................................);3.2. Sau Lúc Bên A gửi mang lại Bên B các tài liệu, chứng từ bỏ cần thiết nhằm Bên B triển khai các bước thì Bên A sẽ tạm thời ứng cho Bên B số tiền là:................... VNĐ;3.3. Tiền thù lao còn sót lại Bên A đã thanh hao toán mang lại Bên B sau khoản thời gian dứt quá trình theo hòa hợp đồng.3.4. Hình Thức tkhô nóng toán: ..........................................................Điều 4. Quyền cùng nhiệm vụ của Bên A4.1. Nghiên cứu kỹ những hội chứng từ bỏ - sổ sách kế tân oán cho Bên B cung cấp nhằm ra quyết định cùng tham gia thực hiện;4.3. Giao giấy tờ gồm tương quan mang lại quyền áp dụng khu đất mang lại mặt B đến để triển khai giấy tờ thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;4.4. Các quyền với nghĩa vụ khác theo phương tiện của thích hợp đồng này cùng của luật pháp.Điều 5. Quyền với nhiệm vụ của Bên B5.1. Yêu cầu mặt chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng khu đất giao cho mình sách vở và giấy tờ gồm tương quan cho quyền áp dụng đất;5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất giao khu đất đầy đủ diện tích, đúng hạng đất, các loại khu đất, vị trí, số hiệu với triệu chứng đất như đã thoả thuận;5.3. Được cấp thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được gửi nhượng;5.4. Trả đầy đủ chi phí, đúng thời hạn với đúng cách làm đang văn bản thoả thuận cho mặt chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất;5.5. Đăng ký quyền áp dụng khu đất theo hiện tượng của quy định về khu đất đai;5.6. Bảo đảm quyền của fan sản phẩm công nghệ ba so với đất đưa nhượng;5.7. Các quyền và nhiệm vụ khác theo cơ chế của Hợp đồng này cùng qui định của lao lý.Điều 6. Điều khoản chung6.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm trang các điều khoản của vừa lòng đồng này;6.2. Mọi ttinh ranh chấp tạo nên trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng sẽ tiến hành xử lý trước tiên thông qua dàn xếp. Trường vừa lòng không dàn xếp được thì tranh mãnh chấp vẫn vày Tòa án gồm thđộ ẩm quyền giải quyết ;6.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký cùng được triển khai ngay sau khoản thời gian Bên B nhận ra chi phí nhất thời ứng lần đầu ;6.4. Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 phiên bản bởi Tiếng Việt tất cả hiệu lực hiện hành pháp lý hệt nhau vị từng bên giữ  bản.