Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định được pháp luật quy định như thế nào? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định


*
Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

1.Mục đích biên bản giao nhận TSCĐ

Biên bản giao nhận tài sản cố định là văn bản dùng để xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành việc xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biểu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bản giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,…(không sử dụng biên bản giao nhận TSCĐ trong trường hợp nhượng bán, thanh lý hoặc tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê). Biên bản giao nhận TSCĐ là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán ghi số (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán có liên quan.

2 . Phương pháp và trách nhiệm ghi biên bản giao nhận TSCĐ

– Góc trên bên trái của Biên bản giao nhận TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có tài sản mới đưa vào sử dụng hoặc điều tài sản cho đơn vị khác, đơn vị phải lập hội đồng bàn giao gồm: Đại diện bên giao, đại diện bên nhận và 1 số uỷ viên.

Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng một lúc nhiều tài sản cùng

loại, cùng giá trị và do cùng 1 đơn vị giao có thể lập chung 1 biên bản giao nhận TSCĐ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) của TSCĐ.Cột C: Ghi số hiệu TSCĐ.Cột D: Ghi nước sản xuất (xây dựng).Cột 1: Ghi năm sản xuất.Cột 2: Ghi năm bắt đầu đưa vào sử dụng.Cột 3: Ghi công suất (diện tích, thiết kế) như xe TOYOTA 12 chỗ ngôi, hoặc máy phát điện 75 KVA. …Cột 4, 5, 6, 7: Ghi các yếu tố cấu thành nên nguyên giá TSCĐ gồm: Giá mua (hoặc giá thành sản xuất) (cột 4); chi phí vận chuyển, lắp đặt (cột 5); chi phí chạy thử (cột 6).Cột 8: Ghi nguyên giá TSCĐ (cột 7 = cột 4 + cột 5 + cột 6 +…).Cột E: Ghi những tài liệu kỹ thuật kèm theo TSCĐ khi bàn giao.Bảng kê phụ tùng kèm theo: Liệt kê số phụ tùng, dụng cụ đồ nghề kèm theo TSCĐ khi bàn giao. Sau khi bàn giao xong các thành viên ban giao, nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản.

– Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành 2 bản, mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 bản chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và lưu.

3.Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

– Tên đơn vị , bộ phận sử dụng , số của biện bản được trình bày ở góc trên cùng bên trái của biên bản .

Xem thêm: Bài Văn Kể Một Câu Chuyện Về Giúp Đỡ Người Tàn Tật (5 Mẫu), Kể Câu Chuyện Về Giúp Đỡ Người Tàn Tật

– Ban giao nhận tài sản : Đại diện bên giao , đại diện bên nhận và 1 số ủy viên được lập ra khi có tài sản mới đưa vào sử dụng hoặc phân bổ tài sản cho đơn vị khác .

– Địa điểm giao nhận tài sản cố định .

– Xác nhận việc giao nhận , bàn giao tài sản :

+ Tên , ký hiệu , quy cách cấp hạng và số hiệu TSCĐ

+ Nguồn gốc của TSCĐ : Nước sản xuất , năm sản xuất và năm bắt đầu đưa vào sử dụng , công suất của tài sản cố định .

+ Tính nguyên giá của tài sản cố định : giá mua , chi phí vận chuyển , chi phí chạy thử , nguyên giá TSCĐ , tài liệu kỹ thuật kèm theo …

– Bảng kê dụng cụ , phụ tùng kèm theo : Thống kê về số lượng , giá trị , đơn vị tính , tên , quy cách dụng cụ , phụ tùng kèm theo khi xác nhận bàn giao TSCĐ .

– Sau khi bàn giao xong , bên giao và bên nhận sẽ cùng ký vào biên bản giao nhận tài sản cố định .

4. Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Đơn vị: …

Bộ phận: …

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày …..tháng …..năm ……

Số: …

Nợ: …

Có: ….

Căn cứ Quyết định số: …ngày …tháng …năm …của …

…về việc bàn giao TSCĐ…

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

-Ông/Bà …chức vụ … Đại diện bên giao

-Ông/Bà …. Chức vụ …Đại diện bên nhận

-Ông/Bà …chức vụ …Đại diện …

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STTTên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ)Số hiệu TSCĐNước sản Xuất(XD)Năm sản xuấtNămđưa vào sửdụngCông suất (diện tích thiết kế)Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua (ZSX)Chi phí vận chuyểnChi phí chạy thửNguyên giá TSCĐTài liệu kỹ thuật kèm theo
ABCD12345678E
1
Cộngxxxxxx

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Sốthứ tựTên, qui cách dụng cụ,phụ tùngĐơn vị tínhSố lượngGiá trị
ABC12
1

Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ: