1.Định nghĩa . • Trong Matlab thì ma trận được phát âm theo một cách dễ dàng và đơn giản .Ma trận là 1 trong “mảng hình chữ nhật” những số

Views 300 Downloads 3 File form size 3MB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories


Bạn đang xem: Ma trận nghịch đảo trong matlab

*

*

*

*

*

TRN-5103-410-03_SG-Ins_EN

Fo rPTCInternalUseOnlyAdvanced Assembly Design using Creo Parametric 4.0Authored & published

17 0 14MBRead more


Matlab

Code 8.2 %% theta=70; % semi-angle at half power m=-log10(2)/log10(cosd(theta)); %Lambertian order of emission P_LED=20;

9 1 45KBRead more
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Account Trong Win 8, Xem Và Thay Đổi Tên Máy Tính Trong Win 10, 8

Matlab

BAB I PENDAHULUAN 1.1 latar belakang Matlab adalah singkarã dari Matrix Laboratory, software yang dibuat dengan menggun

65 6 879KBRead more


Citation preview

1. Định nghĩa . • Trong Matlab thì ma trận được gọi theo một giải pháp dễ dàng .Ma trận là một trong những “mảng hình chữ nhật” các số. • Ma trận bao gồm các dòng (row) và những cột (column). Các chiếc tốt cột Gọi chung là Vector • lấy một ví dụ 1 2 3 9 4 5 8 7 6 • Một con số trong Matlab là một trong ma trận 1x1 • Thế mạnh mẽ của Matlab so với những ngữ điệu lập trình không giống là tính toán khôn cùng nhanh khô bên trên ma trận  Matlab cung ứng mang đến bọn họ 7 hàm để tạo ra những ma trận cơ bản: 1. Zeros (line,column) : chất nhận được tạo nên một ma trận toàn số 0. 2. Ones (line,column) : được cho phép tạo ra ma trận toàn số 1. 3. Rvà (line,column) : có thể chấp nhận được tạo nên một ma trận với những thành phần là sinc thiên nhiên và thuộc một số loại. 4. Randn (line,column) : sản xuất một ma trận mà những phần tử của ma trận được hiện ra một giải pháp hốt nhiên. 5. Eye (line) : knhì báo ma trận đơn vị chức năng. 6. Pascal () : tạo nên ma trận đối xứng (ma trận vuông). 7. Magic () : tạo ma trận không đối xứng. Note : Bạn có thể nhập thẳng những bộ phận của ma trận đó theo cú pháp sau (những phần tử của một sản phẩm được bí quyết nhau bởi vết (,) hoặc một dấu giải pháp , thân các hàng thì được phương pháp nhau vị vệt (;) xuất xắc vết ngắt ). Nhập thẳng danh sách những bộ phận  Phát sinch ma trận trường đoản cú những hàm có sẵn  Nhập từ File  Tạo ma trận bởi các File.m Ví dụ: A=<16 3 2 ;5 10 11 ; 9 6 7>  A= 16 5 9 3 10 6 2 11 7 • Dấu mở màn cùng chấm dứt nhập Ma trận. • Dấu ; chấm dứt một cái. • Các bộ phận giải pháp nhau bởi khoảng chừng white hoặc giấu , nhập ma trận tự những hàm có sẵn: >> zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0  >> diag(<1 2 3>) ans = 1 0 0 0 2 0 0 0 3 >> eye(2) ans = 1 0 0 1 >> rand(1,8) ans = 0.9501 0.2311 0.6068 0.4860 0.8913 0.7621 0.4565 0.0185 >> ones(2,3) ans = 1 1 1 1 1 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sự móc nối Ma trận. Xóa mẫu và cột của ma trận. Ma trận gửi vị Lệnh Diag Lệnh Sum Lệnh Det Ma trận symbolic Các toán hạng ma trận. 1.Sự móc nối Ma trận. Matlab cho phép phối kết hợp những ma trận nhỏ nhằm tạo ra một ma trận lớn hơn. Ví Dụ : >> b=ones(3,3) a= >> c=zeros(3,3) 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 >> a= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2.Xóa dòng cùng Cột của Ma Trận Matlab chất nhận được xóa cái hoặc cột của ma trận bằng cách gán các quý hiếm rỗng đến mặt hàng hoặc cột của ma trận.Một quý giá trống rỗng được ký hiệu vì chưng <>. Ví Dụ : >> a=<1 2 3;4 5 6;7 8 9> a= 1 2 3 4 5 6 a= 7 8 9 1 2 3 >> a(2,:)=<> : Xóa sản phẩm 2 7 8 9 3.Ma trận đưa vị Ma trận đưa vị của ma trận A là 1 trong những ma trận cơ mà những sản phẩm của ma trận A là những cột của ma trận này. lấy ví dụ : a= 1 2 3 b= 4 5 6 1 4 7 7 8 9 2 5 8 >> b=a" 3 6 9 4.Lệnh Diag : Dùng để tạo nên ma trận đường chéo với rút đi xuống đường chéo cánh của ma trận. ◦ Cú pháp : Diag(v,k) là một trong veclớn n thành phần thì kết quả là một ma trâng vuông bậc n+|k|.Trong đó những thành phần của v nằm trên đường chéo cánh trang bị k 1. k= 0 , đường chéo là đường chéo cánh chính. 2. k>0 , mặt đường chéo cánh đồ vật k ở trên phố chéo cánh thiết yếu . 3. k> tong_cot=sum(a) tong_cot = 12 15 18 • Tính Tổng hàng >> tong_hang=sum(a,2) tong_hang = 6 15 24 6.Ma trận Symbolic: có 2 giải pháp quan niệm một ma trận symbolic.  ◦ Từ tmê mẩn số. ◦ Từ các số thực. Để quan niệm ma trận symbolic , nhì lệnh sym cùng syms thường được sử dụng: ◦ Sym(„a‟): trả về tác dụng là 1 thay đổi symbolic tên là a. ◦ Sym(<...;...;...;>): trả về một ma trận symbolic. ◦ Sym(A): cùng với A là một trong những thực xuất xắc ma trận số thực sẽ trả về một đổi thay tuyệt ma trận Symbolic. ◦ Sym arg1 arg 2 tương tự với arg1=sym(„arg1‟); arg2=sym(„arg2‟). 7.Lệnh Det :cần sử dụng tính định thức của Ma trận. ◦ Cú pháp : Det(A) : công dụng là biểu thức Symbolic trường hợp A là ma trận symbolic, là 1 trong giá trị số nếu như A là 1 trong những ma trận số. ◦ Ví Dụ : >> syms a b c d • Định thức của ma trận đơn vị chức năng bằng 1 >> a= • Định thức của một ma trận a= mặt đường chéo là tích của những < a, b> r= thành phần con đường chéo. a*d-b*c < c, d> >> r=Det(a) Chụ ý : + ) Định thức của nó bởi 0 người ta Gọi đó là ma trận suy biến chuyển. +) Định thức dùng làm giải hệ phương trình đường tính ,xác định điều kiện tất cả nghiệm hay là không của hệ. 8.Các tân oán hạng bên trên Ma trận: vào Matlab trường tồn các tân oán hạng sau. A + B A, B đề nghị bao gồm cùng kích thước ,ko kể một trong các 2 là cực hiếm vô hướng A – B A, B nên gồm thuộc form size, xung quanh 1 trong những 2 là quý hiếm vô phía A* B Số cột của A = số sản phẩm của B,xung quanh một trong những 2 là giá trị vô phía A.* B Nhân từng bộ phận của A cùng với từng thành phần của B, A;B cùng kích thước AB Chia trái ma trận X=AB tương đương với giải PT : A*X=B A. B Chia trái mảng tương tự với B(i,j)A(i,j).A;B cùng form size A/B Chia bắt buộc ma trận X=A/B tương đương cùng với giải PT:B*X=A A./ B Chia nên mảng tương tự cùng với A(i,j)/B(i,j).A;B cùng size A ^ B Lũy quá ma trận. Lỗi đang phát sinh nếu A với B gần như là ma trận A.^ B Lũy quá mảng.Kết trái là 1 trong ma trận mà những số hạng A(i,j)^B(i,j).A;B thuộc kích thước.  Một hệ pmùi hương trình tuyến tính có dạng tổng thể : a11x1 + a12x2 +a1nxn = b1 Với : A = mxn là ma trận a21x1 + a22x2 + a2nxn = b2 hệ số …  am1x1 + am2x2 + amnxn = bm Một số phương thức để giải hệ này: ◦ Nghịch đảo Ma Trận ◦ Phương pháp khử Gauss ◦ Phương thơm Pháp khử Gauss- Jordan ◦ Pmùi hương pháp phân tung ma trận(LU) A* = mx(n+1) là ma trận rất đầy đủ • Một trong số áp dụng của MATLAB là giải hệ phương thơm trình đại số con đường tính . • Trong MATLAB tất cả một trong những hàm đã có được xây đắp và nhằm áp dụng cho những cách thức này 1. 2. 3. 4. Nghịch đảo ma trận. Pmùi hương pháp khử Gauss – Jordan. Pmùi hương pháp phân ra ma trận(LU). Hạng của ma trận với điều kiện tất cả nghiệm của hệ phương thơm trình A*X = B. 1.Nghịch đảo ma trận. Xét pmùi hương trình đường tính. Dưới dạng ma trận hệ gồm dạng sau. AX = B X =