Sau lần hẹn cuối, em về với người. Còn lại tôi suy tứ mãi tình đời. Tmùi hương vượt nhằm rồi, yêu vượt để rồi Thành nụ tình thô héo trên môi. Sau lần hứa cuối, em về với ông chồng. Ðể mặc tôi ôm lưu niệm vào lòng. Em đã đi được rồi, em đã xa rồi. Mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường như thế nào vào yêu thương không với nhiều nhung ghi nhớ.Tình làm sao vào thương ko vương vít mong ngóng. Tình nào vào mơ ko thay đổi dang dlàm việc Không nức nngơi nghỉ em ơi!Sau lần hứa cuối, nghe lòng nhớ các. Một lần yêu thương đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành Nhìn chình họa đời chia cách đôi vị trí.


Bạn đang xem: Sau lần hẹn cuối


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thông Tin Vé Xe Tết 2019 Phương Trang Tết 2020 Xuất Phát Từ Bx

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.