Rồi mai tôi chuyển em xa đáng nhớ. Xin lời cuối ko dối gian trong đôi mắt em. Tình yêu cho tmùi hương nhức nghe bi thảm thêm. Gác vắng vẻ mưa gợi niềm chnạp năng lượng chiếu. Còn phía trên không khí xưa thân quen gót lầy. Bên hnai lưng phố cây xanh thưa chlặng vẫn bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay với. Giữa giờ đồng hồ ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say lời yêu trót đong đầy. Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân không pnhì xót ngày kim cương còn gì? Đành đoạn rồi hầu như lần chiều hẹn ước... Rồi mai chân hoang sơ lên phố gầy. Tôi về nhớ vào mắt môi sẽ đắng cay. Còn ai mơ trên tay lúc hoàng hôn! Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.


Bạn đang xem: Rồi mai tôi đưa em


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Công Lược Bá Tước Ma Cà Rồng Chap 1, Công Lược Bá Tước Ma Cà Rồng Chạp 1+2 / Lạc Vào

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.