*
Bảng lương giáo viên theo hạng chức vụ nghề nghiệp mới

Chuyển hạng so với thầy giáo mầm non

Giáo viên mầm non đã được bổ nhiệm vào các hạng theo Thông tứ liên tịch 20/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ni gửi hạng theo Thông tứ 01/2021/TT-BGDĐT nhỏng sau:

Hạng cũ

Hạng bắt đầu

Điều kiện đưa hạng

Hạng IV

(Mã số V.07.02.06)

Hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chức vụ gia sư thiếu nhi hạng III new (trong các số đó không từng trải đề xuất tất cả chứng từ bồi dưỡng giáo viên hạng III)

Xem chi tiết các tiêu chuẩn TẠI ĐÂY.

Bạn đang xem: Hồ sơ xét thăng hạng giáo viên

Căn uống cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 6 Điều 10 Thông bốn 01/2021/TT-BGDĐT

Không đưa hạng, giữ nguyên hạng cũ cho tới Lúc về hưu trường hợp chưa có bởi giỏi nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên và không thuộc đối tượng người sử dụng nên đi học nhằm nâng chuẩn đạo tạo thành.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tứ 01/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng nếu chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trnghỉ ngơi lên, trường hợp trực thuộc ngôi trường vừa lòng đề nghị nâng chuẩn thì Lúc vẫn gồm bằng đầy đủ chuẩn chỉnh triển khai chuyển hạng nlỗi trên.

(Khoản 1 Điều 9 Thông bốn 01/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III (mã số V.07.02.05)

Hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chức danh gia sư thiếu nhi hạng III new (bắt buộc có chứng chỉ bồi dưỡng gia sư hạng III).

Xem cụ thể các tiêu chuẩn chỉnh TẠI ĐÂY.

(Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tứ 01/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.02.04

Hạng II

(mã số V.07.02.25)

Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chức vụ gia sư mần nin thiếu nhi hạng II mới (đề nghị có chứng từ tu dưỡng gia sư hạng II).

Xem cụ thể những tiêu chuẩn TẠI ĐÂY.

(Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông bốn 01/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Không đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức danh thầy giáo thiếu nhi hạng II mới.

Lưu ý: Lúc vẫn đủ chuẩn thì được bổ nhiệm hạng II mà lại không phải thi/xét thăng hạng.

(Khoản 3 Điều 7 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc hạng II, hạng III nguyên tắc trên Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thừa nhận là tương tự với chứng từ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III phương pháp trên Thông bốn new.

Chuyển hạng so với gia sư đái học

Giáo viên đái học tập đã được chỉ định vào những hạng theo Thông tứ liên tịch 21/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nay đưa hạng theo Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT nhỏng sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện gửi hạng

Hạng IV

(mã số V.07.03.09)

Hạng III

(mã số V.07.03.29)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chức vụ gia sư tiểu học tập hạng III mới (trong những số đó không đề nghị đề xuất bao gồm chứng từ tu dưỡng thầy giáo hạng III)

Xem cụ thể những tiêu chuẩn không giống TẠI ĐÂY.

(Điểm a Khoản 1 Điều 7 cùng Khoản 7 Điều 10 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng, không thay đổi hạng cũ cho tới Lúc về hưu nếu như chưa tồn tại bởi cử nhân nằm trong ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên trsinh hoạt lên (Trường đúng theo môn học tập không đầy đủ cô giáo bao gồm bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo cô giáo thì đề xuất có bằng CN siêng ngành phù hợp với gồm chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm) với không nằm trong đối tượng người sử dụng cần tới trường nhằm nâng chuẩn đạo tạo

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng nếu như chưa tồn tại bằng CN trực thuộc ngành đào tạo và huấn luyện thầy giáo trlàm việc lên (Trường vừa lòng môn học chưa đầy đủ giáo viên có bằng CN thuộc ngành đào tạo thầy giáo thì đề nghị gồm bằng cử nhân chăm ngành phù hợp và tất cả chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm), trường hợp thuộc trường vừa lòng đề nghị nâng chuẩn thì Lúc vẫn có bởi đầy đủ chuẩn chỉnh tiến hành chuyển hạng nlỗi bên trên.

(Khoản 1 Điều 9 Thông bốn 02/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.03.08)

Hạng III

(mã số V.07.03.29)

Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh thầy giáo tiểu học hạng III mới (trong các số ấy hưởng thụ yêu cầu có chứng chỉ tu dưỡng thầy giáo hạng III)

Xem chi tiết những tiêu chuẩn chỉnh TẠI ĐÂY.

(Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Không đưa hạng, giữ nguyên hạng cũ cho đến Lúc về hưu nếu chưa xuất hiện bằng CN trực thuộc ngành huấn luyện gia sư trở lên (Trường hòa hợp môn học không đủ giáo viên gồm bằng cử nhân nằm trong ngành huấn luyện và giảng dạy cô giáo thì buộc phải bao gồm bởi cử nhân chăm ngành phù hợp với tất cả chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm) cùng ko trực thuộc đối tượng người tiêu dùng buộc phải đi học để nâng chuẩn đạo chế tạo.

(Khoản 2 Điều 9 Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT)

Không đưa hạng trường hợp chưa xuất hiện bằng CN thuộc ngành huấn luyện và đào tạo gia sư trsống lên (Trường đúng theo môn học không đủ gia sư tất cả bằng cử nhân ở trong ngành huấn luyện và giảng dạy thầy giáo thì đề xuất có bởi CN chuyên ngành phù hợp cùng gồm chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm), giả dụ thuộc trường đúng theo phải nâng chuẩn thì lúc đang tất cả bằng đầy đủ chuẩn triển khai chuyển hạng như trên.

(Khoản 2 Điều 9 Thông bốn 02/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.03.28)

Hạng II (mã số V.07.03.28)

Đạt đủ các tiêu chuẩn chức vụ cô giáo tiểu học hạng II new (trong những số ấy từng trải buộc phải có chứng từ tu dưỡng gia sư hạng II)

Xem chi tiết các tiêu chuẩn TẠI ĐÂY.

(Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.03.29)

Không đạt đủ các tiêu chuẩn chỉnh chức danh gia sư đái học hạng II bắt đầu.

Luu ý: Lúc đang đầy đủ chuẩn thì được chỉ định hạng II mà lại không nên thi/xét thăng hạng.

(Khoản 3 Điều 7 Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc hạng II, hạng III nguyên tắc trên Thông bốn liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thừa nhận là tương tự với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III mức sử dụng trên Thông tư mới.

Chuyển hạng so với cô giáo trung học cơ sở (THCS)

Giáo viên THCS đã có chỉ định vào các hạng theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nay đưa hạng theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT như sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều khiếu nại chuyển hạng

Hạng III

(mã số V.07.04.12

Hạng III

(mã số V.07.04.32)

Đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức danh giáo THCS học hạng III mới (trong đó ko đòi hỏi phải tất cả chứng chỉ bồi dưỡng thầy giáo hạng III)

Xem cụ thể những tiêu chuẩn chỉnh khác TẠI ĐÂY.

(Điểm a Khoản 1 Điều 7 với Khoản 5 Điều 10 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Không đưa hạng, giữ nguyên hạng cũ cho tới Lúc nghỉ hưu trường hợp chưa xuất hiện bằng cử nhân trực thuộc ngành giảng dạy giáo viên trsống lên (Trường thích hợp môn học chưa đủ cô giáo bao gồm bằng cử nhân nằm trong ngành giảng dạy cô giáo thì yêu cầu gồm bằng CN siêng ngành tương xứng cùng gồm chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) với ko nằm trong đối tượng phải tới trường nhằm nâng chuẩn đào tạo và huấn luyện.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng trường hợp chưa tồn tại bằng cử nhân nằm trong ngành giảng dạy giáo viên trnghỉ ngơi lên (Trường đúng theo môn học chưa đầy đủ giáo viên bao gồm bằng cử nhân ở trong ngành huấn luyện giáo viên thì đề nghị gồm bằng CN chăm ngành cân xứng và bao gồm chứng chỉ tu dưỡng nghiệp vụ sư phạm), nếu nằm trong ngôi trường thích hợp bắt buộc nâng chuẩn chỉnh thì khi đã gồm bởi đủ chuẩn tiến hành gửi hạng như trên.

(Khoản 1 Điều 9 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.04.11)

Hạng II

(mã số V.07.04.31)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo THCS học hạng II mới (trong số đó những hiểu biết đề xuất gồm chứng chỉ bồi dưỡng cô giáo hạng II)

Xem chi tiết các tiêu chuẩn chỉnh khác TẠI ĐÂY..

(Điểm b Khoản 1 Điều Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.04.32)

Không đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II bắt đầu.

Lưu ý: Lúc đang đầy đủ chuẩn chỉnh thì được chỉ định hạng II mà lại không đề nghị thi/xét thăng hạng.

(Khoản 2 Điều 7 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng I

(mã số V.07.04.10)

Hạng I

(mã số V.07.04.30)

Đạt đủ những tiêu chuẩn chức vụ giáo THCS học tập hạng I new (trong đó tận hưởng buộc phải có chứng chỉ tu dưỡng cô giáo hạng I)

Xem chi tiết những tiêu chuẩn khác TẠI ĐÂY..

(Điểm c Khoản 1 Điều Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.04.31)

Không đạt đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức danh cô giáo THCS hạng I mới.

Lưu ý: Lúc đang đủ chuẩn chỉnh thì được chỉ định hạng I mà lại không yêu cầu thi/xét thăng hạng.

(Khoản 2 Điều 7 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp hạng I, hạng II công cụ tại Thông bốn liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được thừa nhận là tương tự cùng với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II quy định trên Thông bốn new.

Xem thêm: Cách Để Tìm Diện Tích Hình Tứ Giác, Đa Giác, Cách Tính Diện Tích Tứ Giác Chi Tiết Nhất

Chuyển hạng đối với gia sư trung học tập diện tích lớn (THPT)

Giáo viên trung học cơ sở đã được bổ nhiệm vào các hạng theo Thông bốn liên tịch 23/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nay chuyển hạng theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT nlỗi sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện gửi hạng

Hạng I

(mã số: V.07.05.13)

Hạng I

(mã số: V.07.05.13)

Viên chức đã làm được chỉ định vào những hạng chức vụ nghề nghiệp thầy giáo THPT theo luật pháp trên Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương tự.