HÀM ĐẢO NGƯỢC CHUỖI TRONG C++

Để luyện tập kiến thức về chuỗi trong C, hôm nay Lập trình không khó sẽ cùng các bạn đi làm bài tập đảo ngược chuỗi nhập từ bàn phím trong ngôn ngữ C/C++. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đảo ngược chuỗi không sử dụng hàm và đảo ngược chuỗi sử dụng hàm có sẵn trong các thư viện của ngôn ngữ C/C++.Bạn đang xem: Viết chương trình đảo ngược các ký tự trong chuỗi

Input

Đảo ngược chuỗi không dùng hàm có sẵn

Nếu chưa biết cách nhập chuỗi các bạn có thể xem lại cách nhập chuỗi tại đây.

Bạn đang xem: Hàm đảo ngược chuỗi trong c++

Đầu tiên các bạn phải đếm xem chuỗi có bao nhiêu kí tự. Với nhiệm vụ này thì mình sẽ viết riêng một hàm Length() trả về số lượng kí tự trong chuỗi. Lưu ý khi các bạn nhập chuỗi vào sử dụng hàm fgets() thì nó sẽ đọc cả kí tự "\n" (hay kí tự enter) vào cuối chuỗi. Nhiệm vụ của các bạn là không đếm kí tự này.

Sau khi có được số lượng kí tự trong chuỗi, việc tiếp theo sẽ là đảo ngược chuỗi. Các bạn sẽ dùng một con trỏ kiểu char để lưu lại chuỗi đảo ngược.

Nếu bạn chỉ cần xuất ra thì có thể dùng 1 vòng for theo hướng ngược lại như hàm InDaoNguoc.

Xem thêm: Lời Bài Hát Người Yêu Cũ Của Khởi My, Lời Bài Hát Người Yêu Cũ

Lời giải tham khảo:

Đảo ngược chuỗi sử dụng hàm có sẵn

Với ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ C có thư viện string.h, trong đó có hàm strrev() giúp chúng ta có thể đảo ngược chuỗi một cách đơn giản:

01234567891011121314#include #include int main(){char name = "Nguyen Van Hieu";printf("Truoc khi dao nguoc : %s\n", name);printf("Sau khi dao nguoc : %s", strrev(name));return 0;}

Kết quả:

012345PS G:\c_cources\day_57> g++ .\StringFuntion.cpp -o .\StringFuntionPS G:\c_cources\day_57> .\StringFuntion.exeTruoc khi dao nguoc : Nguyen Van HieuSau khi dao nguoc : ueiH naV neyugN

Với ngôn ngữ C++

Với việc sử dụng thư viện string thì bạn không cần phải đếm số lượng kí tự nữa rồi! Rất tiện lợi phải không.

Đầu tiên thì bạn khởi tạo một temp(kiểu string) trống, sau đó ta lần lượt thêm từng kí tự vào cuối temp. Ta sẽ sử dụng hàm pusk_back để thêm kí tự vào cuối temp. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là lấy từng kí tự của s theo chiều từ sau tới và thêm vào temp.

Cuối cùng hàm DaoNguoc sẽ trả về temp, chính là chuỗi đã đảo ngược.

01234567891011121314151617181920212223#include#includeusing namespace std;string DaoNguoc(string s) {int length = s.length();string temp;for (int i = length-1; i >=0; i--) {temp.push_back(s);}return temp;}int main(){string s;cin.clear();getline(std::cin, s);cout "Chuoi sau khi dao nguoc la: ";cout DaoNguoc(s);return 0;}0123Hoc lap trinhChuoi sau khi dao nguoc la: hnirt pal coH

Hoặc đơn giản hơn rất nhiều nếu sử dụng hàm sau đây:

01234567891011121314#include #include using namespace std; int main() { string str = "Lap trinh khong kho"; // Reverse str reverse(str.begin(), str.end()); cout str; return 0; }

Kết quả:

012ohk gnohk hnirt paL

Bài viết mình đến đây cũng xin kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Theo dõi lập trình không khó tại:

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 57. Các hàm trong thư viện string.hBài sau: Bài 59. Chuyển kiểu string sang intTAGS FacebookTwitterPinterestWhatsApp
*

*

*

*

*

Sự khác nhau giữa C và C++ là gì?

Học lập trình online với mức giá ưu đãi

Bảng băm – Hash tables

Subscribe Connect withNotify of new follow-up commentsLabelName*Email*WebsiteConnect withLabelName*Email*Website7 Bình luận Inline FeedbacksView all commentsLoad More Comments Khóa học miễn phí

Blog chia sẻ kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng cộng đồng những người học lập trình. Cho đi kiến thức mình có là cách học tập hiệu quả nhất

Báo lỗi / Liên hệ / Hợp tác / Quảng cáoBloggerFacebookLinkedinDiscordYoutube

BÀI VIẾT HAY

Bài 1. Giới thiệu khóa học “Học C Bá Đạo”

1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java

CHUYÊN MỤC HAY

- BẠN BÈ & ĐỐI TÁC -

---70Would love your thoughts, please comment.x()x| ReplyInsertNHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Bảng băm – Hash tables

Bài 19. Vòng lặp while và do while trong C