Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to lớn Giấc Mơ Không Phải Anh by Cao Tnhì Son. Listed below are tracks with similar keys & BPM lớn the trachồng where the traông xã can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Giấc mơ không phải anh - cao thái sơn


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
Giấc MơYanBi, Bùi Anh TuấnF Minor44A100
*
Bằng Lòng Đi EmQuoc DaiF Minor44A174
*
Về Đâu Mái Tóc Người ThươngQuang LeF Minor44A72
*
Mãi Một Mối Tình ĐầuDiem Suong, Trinh LamF Minor54A120
*
Tôi Đi Tìm TôiUng Hoang PhucF Minor64A170
*
Hãy Xem Là Giấc MơChu BinF Minor64A114
*
Em Là Của AnhHo Viet Trung, Hồ Quang HiếuF Minor64A108
*
Chuc Em Ben NguoiKkhô giòn PhuongF Minor74A124
*
Anh Nhận RaKhac VietF Minor54A120
*
NgỡKhac Viet, Quang HàF Minor54A126
*
Xót XaHoài LâmF Minor44A182
*
Hoa tím ngày xưaThu PhươngA♭ Major24B91
*
Vẫn NhớTuấn HưngA♭ Major54B116
*
Cmặt hàng Khờ Thuỷ ChungUng Hoang Phuc, Nguyễn Trọng NhânA♭ Major64B120
*
Trinch Thang BinhA♭ Major64B105
*
Em Không Là Duy NhấtTóc TiênA♭ Major64B146
*
Bình Minh Sẽ Mang Em VềPhan Dinch TungA♭ Major64B120

Giấc Mơ Không Phải Anh by Cao Tnhị Son Information

This tuy vậy is trachồng #35 in Những Bài Hát Hay Nhất Của Cao Thái Sơn by Cao Thai Son, which has a total of 116 tracks. The duration of this track is 5:38 and was released on November 10, 2021.As of now, this track is currently not as popular as other songs out there.Giấc Mơ Không Phải Anh doesn"t provide as much energy as other songs but, this traông chồng can still be danceable lớn some people.

Giấc Mơ Không Phải Anh BPM

Giấc Mơ Không Phải Anh has a BPM of 82.Since this trachồng has a tempo of 82, the tempo markings of this tuy vậy would beAndante (at a walking pace).Overall, we believe sầu that this tuy nhiên has a slow tempo.

Xem thêm: Công Thức Tính Mức Cường Độ Âm Tại Trung Điểm Ab Là, Mức Cường Độ Âm Tại Trung Điểm M Của Đoạn Ab Là

Giấc Mơ Không Phải Anh Key

The key of Giấc Mơ Không Phải Anh is F Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this traông xã is 4A.So, the perfect camelot match for 4A would be either 4A or 3B.While, a low energy boost can consist of either 4B or 5A.For moderate energy boost, you would use 1A & a high energy boost can either be 6A or 11A.However, if you are looking for a low energy drop, finding a tuy nhiên with a camelot key of 3A would be a great choice. Where 7A would give sầu you a moderate drop, & 2A or 9A would be a high energy drop.Lastly, 7B allows you to change the mood.