Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất lớn, chiếm được CO2 cùng H2O rộng kém nhau 8 mol. Mặt khác, a mol hóa học phệ bên trên tính năng tối đa cùng với 100 ml hỗn hợp Br2 6M. Giá trị của a là
Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo

Phương thơm pháp giải

+) Tính số links pi dựa vào số mol nước vàCO2

=> Số links pi ngơi nghỉ nơi bắt đầu axit

+) Số mol Br2phản nghịch ứng bằng số mol links pi ở gốc axit => số mol chất béo


Lời giải của GV 2dance.vn

Tổng quát mắng : nCO2 – nH2O = (tổng thể liên kết pi – 1) . nbéo

=> tổng thể liên kết pi= 9

Trong số đó có 3 pi của COO chẳng thể tyêu thích gia phản nghịch ứng với Br2

=> nBr2 = (9 – 3).nphệ => a = 0,1 mol

Đáp án cần lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Tbỏ phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol cùng với hỗn hợp các tất cả n axit bự khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể chiếm được bao nhiêu nhiều loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X có 2 axit béo RCOOH và R’COOH công dụng với glixerol. Số lượng chất mập tối đa rất có thể nhận được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất mập X trong môi trường thiên nhiên axit, sau bội phản ứng nhận được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?
Xem thêm: Gã Cha Hiếp Dâm Con Gái Trong Nhà Tắm, 'Cha Hiep Dam Con Gai Suong' Search

Tdiệt phân hoàn toàn chất bự X vào môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic với axit stearic gồm tỉ trọng mol tương ứng 1 : 2. Kân hận lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng trọn vẹn cùng với H2O dư, làm cho nóng, tất cả xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là