Đi Bằng Phương Tiện Gì Trong Tiếng Anh

Crúc ý: Động tự trong câu hỏi cùng câu trả lời cần được tất cả sự thống nhất: nếu thắc mắc sử dụng “go” thì câu vấn đáp cũng yêu cầu sử dụng “go”, nếu thắc mắc sử dụng “travel” thì câu trả lời cũng dùng “travel”.

Bạn đang xem: Đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Quý Khách đã xem: Cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong giờ anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How bởi they go to lớn school?

Câu trả lời: They go to school by bus.

- Câu hỏi: How vì chưng you travel to Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by oto.

Xem thêm: Xem Tướng Đôi Mắt Phụ Nữ Đoán Mệnh Số Cực Chuẩn Xác, Xem Tướng Đôi Mắt

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel to lớn Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to lớn Ha Long by train Crúc ý: Từ “walk” tức là “đi bộ” Lúc nói ko dùng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go lớn school?

Câu trả lời: She walks khổng lồ school/ She goes on foot.

3, Bài tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... khổng lồ the gym by xe đạp.

A, go B,went C, traveled D, goes.

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel to lớn Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come lớn Korea?

A, does B, vị C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ đồng hồ anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 giờ đồng hồ anh 6 5. Unit 5 giờ anh 6 6. Unit 4 giờ đồng hồ anh 6 7. Unit 2 tiếng đồng hồ anh 6 Từ khóa: / phương tiện đi lại vận chuyển Bình luận 2dance.vn 0 comment Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT Quốc gia 20đôi mươi mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 1 năm kia
*

Chính thức chào làng đề Minh Họa Tân oán năm học 20đôi mươi 1 năm ngoái
*

Chuim đề Câu so sánh trong Tiếng Anh 1 năm kia
*

Chuyên ổn đề: Tính tự với Trạng trường đoản cú ( Adjectives & Adverbs) 1 năm kia Chulặng đề: Sự câu kết giữa chủ ngữ cùng đụng từ bỏ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 thời gian trước Cách tính điểm xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 591618 lượt coi MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 566849 lượt coi Chính thức công bố đề Minc Họa Toán thù lần hai năm học 2019 388793 lượt coi Phương thơm pháp xác minh trung tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 379474 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 320933 lượt xem Tài liệu Đề thi Bài viết 2dance.vn Team Chuyên mục: Tin tức