Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Tuyển Dụng

Mô tả công ty

*
Không yêu cầu

Bạn đang xem: Công ty cổ phần sữa quốc tế tuyển dụng

*
Nhân sự
*
Hà Nội

Xem thêm: Công Văn Giải Trình Chậm Nộp Bhxh File Word, Mẫu Công Văn Giải Trình Bảo Hiểm Xã Hội

*
Toàn thời gian cố định
*
Đại học trở lên
Vai trò: 1 / Lên các phương án để nâng cao cho các hoạt động liên quan đến chính sách phúc lợi của Công ty. Triển khai và kiểm soát các phương án đó. 2 / Hỗ trợ giám sát các hoạt động Nhân sự đảm bảo thực thi đúng quy trình nội bộ của Công ty. Mô tả công việc: 1 / Theo dõi, kiểm tra việc tính và thanh toán lương, thưởng, các khoản phúc lợi của Khối sản xuất. 2 / Theo dõi, kiểm tra việc trích đóng, các thủ tục liên quan đến các khoản BHXH, Thuế TNCN, và các khoản phúc lợi khác của khối sản xuất theo tháng / quý / năm. 3 / Kiểm soát ngân sách về quỹ tiền lương, thưởng phúc lợi, theo kế hoạch được duyệt 4 / Kiểm soát chặt chẽ Headcount được phân bổ cho khối sản xuất 5 / Tuyển dụng dựa trên nhu cầu của khối sản xuất trong phạm vi tiêu chí, tiêu chuẩn đề ra. Tuân thủ các quy trình tuyển dụng nội bộ 6 / Hỗ trợ giám sát, đôn đốc việc thực thi quy trình nội bộ của các HR staff, đảm bảo nhân viên dưới quyền mình thực thi quy trình nội bộ chính xác 7 / Tổng hợp các báo cáo liên quan đến các hoạt động C&B, tuyển dụng, đào tạo và các vấn đề về hành chính theo quy định và yêu cầu của HRM 8 / Giải quyết các sự việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về phúc lợi của NLĐ thuộc khối sản xuất 9 / Nghiên cứu, cải tiến quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động C&B, tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ của khối sản xuất để quy trình hoàn thiện hơn 10 / Đào tạo và phát triển nguồn lực HR staff 11 / Triển khai, thực thi các hoạt động hành chính khối sản xuất đảm bảo đúng quy định, yêu cầu của nhà nước quy định: ATLD, Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, …. 12 / Kiểm tra việc thực hiên nhiệm vụ và kiểm soát ngân sách của các tổ nhóm hành chính ký hợp đồng với 3 party: đảm bảo đúng nguyên tắc 13 / Theo dõi các hoạt động hành chính khác: nấu ăn, vệ sinh công nghiệp… và kiểm soát ngân sách hành chính. 14 / Những công việc khác do HRM yêu cầu