1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mô hình dữ liệu

– Mô hình dữ liệu là 1 tập tư tưởng dùng để miêu tả cấu tạo tài liệu, các làm việc dữ liệu, các buộc ràng dữ liệu của một CSDL.

Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu quan hệ tin học 12

– Các các loại quy mô dữ liệu:

Mô hình lôgic (quy mô dữ liệu bậc cao) đến biểu lộ cơ sở dữ liệu tại mức quan niệm cùng nấc size quan sát.

Mô hình trang bị lí (quy mô dữ liệu bậc thấp) cho thấy thêm dữ liệu được giữ trũ cụ làm sao.

1.2. Mô hình dữ liệu quan lại hệ

– Mô hình dữ liệu dục tình được E. F. Codd lời khuyên năm 1970. Trong khoảng chừng cha mươi năm quay trở về phía trên, các hệ cơ sở dữ liệu tạo ra theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ cập.

– Trong mô hình quan liêu hệ:

Về khía cạnh cấu trúc: Dữ liệu được miêu tả trong các bảng (sản phẩm, cột).Về khía cạnh thao tác bên trên dữ liệu: Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa xuất xắc sửa bản ghi trong một bảng. Các công dụng search kiếm thông tin qua truy hỏi vấn tài liệu dành được nhờ vào thực hiện các thao tác bên trên tài liệu.Về phương diện các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng đề xuất chấp thuận một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được tất cả nhì bộ làm sao trong một bảng kiểu như nhau hoàn toàn.

1.3. Cơ sở dữ liệu quan tiền hệ

a. Khái niệm

cơ sở dữ liệu quan hệ: DataBase được xây đắp trên quy mô dữ liệu quan liêu hẹ.

Hệ QTDataBase quan tiền hệ: dùng để chế tạo lập, cập nhật với khai quật CSDL quan hệ.

b. Các đặc thù của một quan lại hệ

– Mỗi quan tiền hệ mang tên nhằm rành mạch cùng với các quan hệ khác.

– Các bộ là rõ ràng và máy từ những bộ là không quan trọng đặc biệt.

– Mỗi trực thuộc tính tất cả một tên riêng biệt cùng lắp thêm từ bỏ những ở trong tính ko quan trọng.

– Quan hệ không có trực thuộc tính nhiều trị hay phức hợp.

Lưu ý:

Quan hệ là bảngThuộc tính là ngôi trường (cột)Sở là bản ghi (hàng).

Ví dụ: Để quản lí vấn đề học viên mượn sách tại một ngôi trường học tập, thông thường quản lí các báo cáo sau:

– tin tức bạn mượn sách.

– Thông tin sách

– tin tức mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)

*

1.4. Khóa cùng links giữa các bảng

a. Khóa: Khoá của một bảng là 1 trong những tập tất cả một hay là một số thuộc tính của bảng pân biệt dược những thành viên.

b. Khóa chính

Một bảng hoàn toàn có thể có tương đối nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng bạn ta hay chọn (chỉ định) một khóa làm khoá chính (primary key). 

Lúc nhập dữ liệu cho 1 bảng, quý hiếm của rất nhiều bộ trên khóa chính ko được để trống. 

Các hệ QTDataBase quan hệ nam nữ kiểm soát điều hành điều này và bảo đảm sự đồng điệu dữ liệu, tránh sự cố đọc tin về một đối tượng người sử dụng xuất hiện rộng một đợt sau rất nhiều update tài liệu. Trong quy mô quan hệ tình dục, buộc ràng điều này về tài liệu nói một cách khác là ràng buộc trọn vẹn thực thể (hay gọi nlắp gọn là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng bao gồm ít nhất một khóa. Việc xác minh khoá phụ thuộc vào vào quan hệ giới tính lôgic của những tài liệu chứ không hề dựa vào vào quý hiếm các dữ liệu.


Nên lựa chọn khoá chính là khoá tất cả ít ở trong tính độc nhất.

c. Liên kết giữa những bảng

Thực chất sự liên kết thân những bảng là dựa vào nằm trong tính khóa. Chẳng hạng trực thuộc tính số thẻ là khóa của bảng tín đồ mượn mở ra lại làm việc bảng mượn sách kia khiến cho link thân nhị bảng này

2. các bài tập luyện minch họa

Câu 1: Chỉ ra những ĐK trong quy mô tài liệu quan liêu hệ Ql_hoctap

*

Hướng dẫn giải

Cấu trúc dữ liệu: là các bảng tài liệu, bảng hoc_sinch, Mon_hoc, Bang_diem tất cả tất cả những trường dữ liệu, các bản ghi.

Các ràng buộc: khoá bao gồm, trong bảng hoc_sinh thì tài liệu trong ngôi trường khoá chính là tuyệt nhất.

Các làm việc cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai quật dữ liệu, thống kê lại tài liệu theo một ĐK như thế nào kia, có thể triển khai bên trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Câu 2: Trong cơ sở dữ liệu quan liêu hệ Ql_hoctap ở ví dụ bên trên (ví dụ 1), xác định quan hệ nam nữ, thuộc tính và cỗ.

Hướng dẫn giải

Quan hệ Hoc_sinh

Có các thuộc tính: ma_hoc_sinc, Ho_dem, Ten.

Vì lớp có 50HS yêu cầu tất cả 50 bộ, cỗ đồ vật 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh khô, An

3. Luyện tập

3.1. Những bài tập từ bỏ luận

Câu 1: khi xét một mô hình dữ liệu, ta phải quan tâm đến những nguyên tố nào?

Câu 2: Nêu quan niệm cơ sở dữ liệu tình dục.

Câu 3: Nêu tiêu chuẩn lựa chọn khóa bao gồm vào bảng. Nêu ví dụ với lý giải.

Xem thêm: Video: Bàn Thắng Từ Pha Đá Phạt Khoảng Cách Xa Nhất Thế Giới

3.2. các bài luyện tập trắc nghiệm

Câu 1: Thuật ngữ “quan liêu hệ” dùng vào hệ CSDL quan hệ nam nữ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một ở trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 2: Thuật ngữ “bộ” sử dụng vào hệ cơ sở dữ liệu quan hệ nam nữ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 3: Mô hình thông dụng nhằm sản xuất cơ sở dữ liệu quan hệ giới tính là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sỡ quan lại hệ

Câu 4: Các định nghĩa dùng để làm diễn tả những nguyên tố làm sao sẽ tạo nên thành quy mô dữ liệu quan liêu hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Các ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác làm việc, phxay tân oán bên trên dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Câu 5: Thao tác bên trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Câu 6: Phát biểu như thế nào về hệ QTCSDL quan hệ giới tính là đúng?

A. Phần mượt dùng làm thi công những CSDL quan lại hệ

B. Phần mượt dùng để tạo ra lập, cập nhật với khai quật DataBase quan liêu hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt để giải các bài tân oán cai quản lí gồm đựng những quan hệ thân những dữ liệu

4. Kết luận

Sau lúc học xong Bài 10: Cửa hàng tài liệu tình dục, những em đề xuất nắm vững các câu chữ trọn tâm:

Khái niệm với phân nhiều loại mô hình dữ liệu.Khái niệm quy mô tài liệu quan hệ với các đặt trưng cơ bạn dạng của tế bào hình dữ liệu tình dục.Khái niệm DataBase tình dục, khóa, khóa bao gồm với liên kết giữa các bảng.