Trước khi chúng ta ban đầu lập kế hoạch cho các tác vụ vào Microsoft Project 2013, điều đặc biệt quan trọng là phải lập một lịch đại diện thay mặt cho số đông ngày thao tác mang định cho những tác vụ kia. Lịch dự án công trình khoác định được áp dụng trong Microsoft Project 2013 để tùy chỉnh cấu hình ngày thao tác với thời hạn cho các tác vụ của dự án công trình. Microsoft Project được tùy chỉnh thiết lập mang định là 8 giờ đồng hồ mỗi ngày, tuần thao tác làm việc 5 ngày. Quý khách hàng hoàn toàn có thể biến đổi định kỳ mặc định này thành một nhiều loại phù hợp hơn cho loại quá trình đang được tiến hành, chẳng hạn như 10 tiếng từng ngày, lịch làm việc 4 ngày.
Bạn đang xem: Cài đặt ngày làm việc trong project

*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives và What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

So You Want khổng lồ Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, & Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer
*

*

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, & Our Lives Peter H. Diamandis
Everytoàn thân Lies: Big Data, New Data, và What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, and the Limits of Ordinary Life Peter Rubin
Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, and Food on Your Plate Rose George
The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Crypto Trading, Digital Assets, NFT) Antony Lewis
The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, & More! Elizabeth Howell
The Players Ball: A Genius, a Con Man, và the Secret History of the Internet's Rise David Kushner
Digital Renaissance: What Data & Economics Tell Us about the Future of Popular Culture Joel Waldfogel


Xem thêm: Top 10 Bài Hát Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới, Lời Bài Hát Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới

User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live sầu, Work, & Play Cliff Kuang

Trước khi bạn bắt đầu lập kế hoạch cho những tác vụ trong Microsoft Project 2013, điều quan trọng là phải khởi tạo một định kỳ đại diện đến những ngày thao tác mặc định cho các tác vụ kia. Lịch dự án công trình mặc định được áp dụng vào Microsoft Project 2013 nhằm thiết lập ngày thao tác và thời gian cho các tác vụ của dự án công trình. Microsoft Project được cấu hình thiết lập mang định là 8 giờ đồng hồ từng ngày, tuần làm việc 5 ngày. quý khách hàng có thể chuyển đổi lịch mặc định này thành một nhiều loại phù hợp rộng cho loại công việc đang rất được triển khai, ví dụ như 10 tiếng hằng ngày, kế hoạch thao tác làm việc 4 ngày.