Cách Nhập Dữ Liệu Trong Access

Tìm đọc về những Form, chế tạo những biểu chủng loại khác biệt, phối kết hợp thực hiện Sub Form nhằm làm ra links dữ liệu phức tạp


Giới thiệu về Form (Biểu mẫu) vào Access

Form là yếu tố đồ họa (hộp thoại, cửa sổ) nhằm update, sửa đổi, xem ban bố dữ liệu ... Form thường xuyên được cung cấp các mối cung cấp dữ liệu là những bảng (Table), những Query để chuyển động.

Bạn đang xem: Cách nhập dữ liệu trong access


Để chế tạo ra Form, nhận Create trên Ribbon. cũng có thể chọn: Form - nhằm tạo ra Form với nguồn cấp từ bỏ bảng đang lựa chọn Form Design - nhằm tạo Form sống chế độ Design View. Dữ liệu tự động dàng buộc cùng với Form ví như có lựa chọn Table hay Query Form Wizard - cung ứng từng bước một nhằm chế tạo ra Form Blank Form - tạo thành Form trống, chưa xuất hiện nguồn cung cấp dữ liệu làm sao Multiple Items - dạng Form hiện lên được nhiều Record một dịp
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị một record tại 1 thời điểm. Từ Navigation Panel bấm chọn Table/Query buộc phải làm mối cung cấp cung cấp dữ liệu cho Form. Sau đó chọn thực đơn Create, lựa chọn Form. Form new tạo ra, hiện lên làm việc dạng Layout View.

cũng có thể lựa chọn cơ chế Design View 1 2, Tại chế độ này nhận yêu cầu chuột vào Khu Vực Form lựa chọn Form Properties lộ diện Property Sheet 3 để chỉnh một số trong những thiết lập cấu hình cơ bạn dạng như:


*

Form chia thành cha phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường xuyên trình diễn các tiêu đề Detail - phần bao gồm cất nội dung Form footer - phần cuối size

Tại thẻ Format 4

Caption đặt title cho Form Width biến đổi chiều rộng Record Selectors quăng quật ký kết hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm mối cung cấp tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phxay thêm record mới hay là không Allow Deletions Chon phxay xóa record hay là không Allow Edits Chon phép sửa record hay là không

Tại thẻ Other 6

Pop Up Nếu lựa chọn Yes cho nên hiện thị lên ở dạng hộp thoại nổi lên Modal Nếu YES thì chất nhận được chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ khác khi Form vẫn mở

lúc bấm lựa chọn những tinh chỉnh (Control - những bộ phận trong Form) thì cũng đều có Property Sheet để làm vấn đề cùng với điều khiển kia. Từ kia biết được ban bố về loại control, định hình hiện lên (Color, chữ), tài liệu liên kết ...

*

Các Control tạo ra tự động hay bố trị vào một Layout, nhằm đào thải nó thì lựa chọn các Control, trên Ribbon lựa chọn Arrange > Remove sầu Layout

Đưa nút ít lệnh Button vào Form

Chọn Button trong những Controls, đưa chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard lộ diện, chọn hành vi mong muốn tiến hành Lúc nhấp chuột nút bấm. ví dụ như, hành vi là xóa Record : lúc Wizard lưu ý chọn Categories là Record Operations, kích hoạt lựa chọn là Delete Record, Tiếp theo nhập tiêu đề nút bấm tại đoạn Text.

ví dụ như msinh sống Form

*

Tạo Form dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện lên những ô lưới nhằm nhập dữ liệu tương tự như nlỗi bảng tính Excel. Nguồn cấp dữ liệu hoàn toàn có thể từ bỏ những Query tuyệt các Table. ví dụ như tạo thành một Query đặt tên là CacLop để triển khai nguồn tài liệu nlỗi sau:


Query này dễ dàng liệt kê lại những trường tài liệu của bảng LOP., mặc dù tạo thành Query trong tương lai để có thể chỉnh sửa lọc tài liệu. Nó rất có thể làm Form nhỏ trong một Form thân phụ cùng với dữ liệu thanh lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm tạo thành Form, lựa chọn mục DataSheet, lưu giữ cùng viết tên Form là CacLop_Sub

Có thể đưa sang trọng chính sách Design View, trên đây hoàn toàn có thể chỉnh title cột 1, đặt những nằm trong tính cho Control. Kết trái msinh hoạt Form tất cả dạng 2

*

*

Thực hành sử dụng Sub Form

Sub Form là 1 Form nhỏ nằm trong Form phụ thân, nó bao gồm liên hệ dữ liệu cùng với Record đang chỉnh sửa ngơi nghỉ Form phụ vương. lấy ví dụ như, Form thân phụ biên soạn thảo Record về ngành học tập, thì bên cạnh đó nó hiện thị lên một Form bé là danh sách những lớp học nằm trong ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form đặt tên là FormNganhLop, sau đó đặt các thuộc tính:

Caption: Các ngành cùng lớp Record Selector: No Record Source: Chọn bảng NGANH Bật hiện thị Form Header, đặt vào kia một Label, nhập vào dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, tiếp đến định dạng sao để cho dễ đọc.

Bấm vào nút bnóng Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo các ngôi trường hiện thị lên ngơi nghỉ Field List bên yêu cầu vào Form có những ngôi trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam giới.

Xem thêm: Các Kiểu Quần Tây Nữ Đi Học Đẹp Và Mới Nhất 2019, Quantayhocsinh Giá Tốt Tháng 9, 2021

Trong số đó NGANHID tùy chỉnh cấu hình Visible là NO

Thêm vào Form những nút ít bnóng Button, thiết lập cấu hình là những Comm& Button với Category/kích hoạt cấu hình thiết lập theo Wizard bao gồm các nút bấm gồm:

Record Navigation > Go lớn Next Record Record Navigation > Go to lớn Pđánh giá Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > Add New Record
*

Tiến hành công việc để đưa Form tất cả sẵn là CacLop_Sub, đang sửa đổi để ở mỗi Record thiết yếu hiện thị lên list những lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào Form thiết yếu, chọn nó 1. Sau kia tùy chỉnh link cùng với Form phụ thân bởi ngôi trường liên hệ trên 2, bao gồm Link Master FieldsLink Child Fields, đó là nhì ngôi trường tương tác - NGANHID vào Form chả cùng NGANHID vào Form bé.

*

Liên kết Control trong Form

Một Control trong Form rất có thể mang quý giá của chính nó viết trong số tầm nã vấn bằng chủng loại !!

ví dụ như từng bước xây cất ra Form phức hợp nhằm hiện lên list học sinh của lớp được chọn. Có một ComboBox nhằm lựa chọn Khóa, lúc 1 khóa được chọn thì list những lớp trực thuộc khóa đó được liệt kê vào một List Box, khi gồm lựa chọn lớp bên trong List Box thì hiện thị lên danh sách phần bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đặt tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox đánh tên là Khoa, tùy chỉnh cấu hình dữ liệu mang đến nó nhỏng sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... để tạo ra Query dữ liệu mang đến nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 Default Value: điền quý giá mặc định Lúc mở Form (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
Tiếp tục đặt vào một List Box, viết tên Lop, List Box này là danh sách những lớp nằm trong Khóa lựa chọn, có những tùy chỉnh cấu hình như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bnóng vào ... để sản xuất Query dữ liệu đến nó.

SELECT LOP..LOPID, LOP..NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOPhường. ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOPhường.NIENKHOAID)=!!)); Query trên sẽ tyêu thích chiếu dữ liệu ở đoạn =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
Lúc bấy giờ nếu như chạy lần đầu tiên thì nó sẽ hiện thị đúng list lớp tương ứng với Combo Box Khoa, mặc dù Lúc Form vẫn mnghỉ ngơi thì thay đổi Khoa nó chưa update theo. Để tương khắc phục:

Bắt sự kiện lúc Combo Box đổi khác dữ liệu, tại trực thuộc tính On Change, bấm chuột ... nhằm sinc hàm VBA Khi Combo Box thay đổi cực hiếm. Trong thủ tục bắt sự khiếu nại này, chỉ việc viết mẫu code là yên cầu Lop nạp lại tài liệu Me!.Requery, nội dung tương đối đầy đủ nlỗi sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub Lúc Khóa được lựa chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị


*

Sub Form list học sinh theo lớp

Tạo một Sub Form danh sách học sinh dạng DataSheet, cùng với mối cung cấp tài liệu bảng học sinh, khắc tên là HocSinhLop

Tại phần Footer có thêm vào một TextBox đánh tên là sohocsinc, cùng với nằm trong tính Control Source là =Count() để cho biết thêm tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển thanh lịch chế đố Datasheet View, chỉ hiện lên các cột như hình (những cột khác ẩn đi), trong đó cột Tên được thiết lập cấu hình thu xếp tăng cao.

*

Quay quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - khắc tên HOCSINH, thiết lập thuộc tính nhằm link cùng với LOP

Link Master Fields : Lop Link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một TextBox hiện thị số học viên của lớp, cùng với trực thuộc tính Control Source : =.

!

Kết trái chạy đang nlỗi sau:

*

Tiếp theo tiến hành tác vụ, trường hợp bnóng kép vào Họ của một học sinh như thế nào kia, thì đã hiện lên vỏ hộp thoạt soạn thảo cụ thể đến học viên đó.

Chọn mối cung cấp cung cấp là bảng HocSinh, bnóng sản xuất Form đánh tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay quay trở lại chính sách Design View của HocSinhLop, tại Ho bắt sự kiện On Dbl Clichồng, cùng với câu chữ VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " và Me!.ValueEnd Sub "Mlàm việc Form HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là quý giá ngày nay bên trên FormHocSinhDS

*