CÁCH BÁO GIẢM BHXH QUA MẠNG

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH (BẢO HIỂM XÃ HỘI). Hiện nay báo giảm lao động không còn làm được trên phần mềm KBHXH nữa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam họ đã chuyển sang kê khai trực tuyến toàn bộ trên https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/. Việc báo giảm phải thực hiện như thế nào. Mọi người cùng xem bài viết sau nhé:

Đầu tiên là mọi người đã phải đăng ký giao dịch điện tử và đã được cấp mã đơn vị và tài khoản đăng nhập trực tuyến. Các bạn tiến hành đăng nhập theo tài khoản đã được cấp như sau:

*

Sau khi đăng nhấp vào, các bạn thực hiện bước tiếp theo như sau:

*

Tiếp theo các bạn nhập vào nút “Nhập vào từ BHXH” để lấy thông tin của những người đang tham gia BHXH tại đơn vị của mình.

Bạn đang xem: Cách báo giảm bhxh qua mạng

Xem thêm: Cảnh Sắc Tuyệt Vời Của Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Kon Chư Răng, Khu Bttn Kon Chư Răng

Về nguyên tắc để báo giảm thì người đó phải đang có tham gia tại đơn vị. Cách lấy dữ liệu vậy là tốt nhất. Còn khi báo tăng mới thì các bạn mới phải nhập thông tin của người lao động lên.

Sau khi đã có dữ liệu của người lao động, việc tiếp theo các bạn cần làm là thay đổi tình trạng của người lao động:

*
Các bạn kiểm tra đầy đủ các thông tin của người lao động xem đã đúng chưa. Nếu đã đúng rồi thì các bạn nhấn vào lưu. Lưu ý: là ở tình trạng thì chọn vào là “giảm hẳn”

Tiếp theo các bạn nhấp vào “Kê khai hồ sơ” chọn vào hồ sơ 600a:

*

Màn hình xuất hiện như sau:

*

Sau đó các bạn nhấp vào “Xác nhận”. Tiếp theo màn hình xuất hiện như sau:

*

Tiếp đó là các bạn chọn vào người lao động muốn báo giảm, người mà các bạn đã thay đổi tình trạng ở lúc ban đầu

*

Các bạn nhấp vào “áp dụng”, tới đây các bạn điền đầy đủ các thông tin của người báo giảm rồi bấm vào lưu.

Sau khi đã lưu thành công, các bạn cần phải cắm chữ ký số đã đăng ký theo mã số thuế và mã đơn vị này lúc khai báo ban đầu. Nếu có thay đổi chữ ký số thì các bạn phải tiến hành cập nhật.