Các hàm Excel thường dùng trong kế toán hay được dùng lên sổ sách, tính lương, kho, nhập xuất tồn, công nợ: Hướng dẫn bí quyết thực hiện các hàm vào Excel như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Các hàm excel thường dùng trong kế toán kho

1. Hàm LEFTCú pháp: LEFT(text,số ký tự cần lấy)VD: LEFT(“2dance.vn”,6)=”ketoan”Nghĩa là: Tôi mong muốn rước 6 cam kết tự trong chữ "2dance.vn"VD: LEFT(“2dance.vn”,14)=”2dance.vn”Nghĩa là:Tôi ý muốn mang 14 ký kết từ vào chữ "2dance.vn"VD bên trên Excel: LEFT(B3,2)
2. Hàm VLOOKUPCú pháp: =VLOOKUP(quý giá dò, bảng dò, cột cực hiếm trả về, kiểu dò)- Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò tìm theo cột đưa trường đoản cú bảng tham mê chiếu lên bảng các đại lý dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tra cứu một phương pháp đúng chuẩn. X=một là dò kiếm tìm một phương pháp kha khá.Ví dụ nlỗi sử dụng để:- Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá trường đoản cú Danh mục mặt hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.- Tìm 1-1 giá bán Xuất kho từ bỏ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.- Tìm Mã TK, Tên TK từ bỏ Danh mục thông tin tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…- Tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế tự kỳ trước, địa thế căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )Chi tiết mời các bạn xem trên đây: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán
3. Hàm LENCú pháp: LEN(text).Công dụng là đếm số ký kết từ trong chuỗi text.VD: LEN(“ketoan”)=6 LEN(“2dance.vn”)=14
4. Hàm SUMIF:Cú pháp: =SUMIF(Vùng cất điều kiện, Điều khiếu nại, Vùng nên tính tổng).- Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của những ô vào vùng đề xuất tính mãn nguyện một ĐK gửi vào.lấy một ví dụ nlỗi cần sử dụng để:- Tổng phù hợp số liệu tự sổ NKC lên Phát sinc Nợ Phát sinc Có trên Bảng bằng vận số phát sinh Tài khoản- Tổng hợp số liệu từ bỏ PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"- Tổng vừa lòng số liệu từ bỏ sổ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “Bảng tổng vừa lòng yêu cầu thu, phải trả khách hàng”- Kết gửi các bút toán thù thời điểm cuối kỳ.Ví dụ = SUMIF(B3:B8,”- Tính tổng của những cực hiếm vào vùng tự B3 cho B8 với ĐK là những quý giá nhỏ hơn hoặc bởi 8.Chi máu mời các bạn coi trên đây: Cách áp dụng hàm SUMIF vào Excel
5. Hàm SUBTOTAL:Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)- Hàm Subtotal là hàm tính toán thù cho một đội nhỏ trong một list hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phxay tính nhưng chúng ta chọn lựa trong đối số đầu tiên.lấy ví dụ nhỏng sử dụng để:- Tính tổng phát sinh vào kỳ.- Tính tổng mang đến từng tài khoản cung cấp 1.- Tính tổng chi phí tồn cuối ngày...Chi ngày tiết mời các bạn xem trên đây: Cách thực hiện hàm SUBTOTAL trong Excel
6. Hàm MIDCú pháp: MID(chuỗi ký kết từ, vị trí ký kết trường đoản cú bước đầu, số ký kết từ buộc phải lấy)VD: MID(“2dance.vn”,7,8) = thienung MID(“2dance.vn”,3,4) = toan
7. Hàm IFCú pháp: =If(Điều khiếu nại, Giá trị 1, Giá trị 2).- Hàm IF là hàm trả về quý giá 1 ví như ĐK đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu như điều kiện sai.Ví dụ:= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI
8. Hàm SUM:Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)- Hàm Sum là hàm cùng toàn bộ các số vào một vùng tài liệu được lựa chọn.- Các tmê say số: Number1, Number2… là các số buộc phải tính tổng.
9. Hàm MAX:Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)- Hàm MAX là hàm trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.
10. Hàm MIN:Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ độc nhất trong dãy được nhập lệ.
11. Hàm AND:Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

Xem thêm: Phân Tích 4 Khổ Đầu Bài Sóng Của Xuân Quỳnh, Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.- Hàm này là Phxay VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức xúc tích và ngắn gọn. Hàm trả về giá trị TRUE (1) giả dụ tất cả những đối số của chính nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) nếu một xuất xắc nhiều đối số của nó là không nên.Ví dụ: =AND(D7>0,D7Lưu ý: - Các đối số nên là quý giá lô ghích hoặc mảng xuất xắc tđam mê chiếu bao gồm cất quý hiếm ngắn gọn xúc tích. - Nếu đối số tyêu thích chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các quý hiếm đó bị bỏ lỡ. - Nếu vùng tham mê chiếu không cất giá trị súc tích thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__________________________________________________
*

*

*

*


Cách tính thuế TNCN đúng theo đồng các dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử vấn đề Cách đăng ký fan phụ thuộc bớt trừ gia chình họa năm 2021 Cách ĐK Mã số thuế cá thể trên HTKK với thuedientu Thủ tục desgin hóa đơn năng lượng điện tử thứ 1 qua mạng Cách tính thuế các khoản thu nhập công ty năm 2019 Các khoản chi phí được trừ cùng Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế các khoản thu nhập công ty năm 2019 Hạch toán thù thuế GTGT theo phương pháp thẳng trên lệch giá Mức xử pphân tử phạm luật hành chính kế tân oán mới nhất Mức pphân tử nộp đủng đỉnh tờ knhị thuế GTGT, TNcông nhân, TNDN, Môn bài xích Lịch nộp những một số loại báo cáo thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã cmùi hương nộp thuế, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn bí quyết kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Cách kê knhị thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng Các bậc thuế môn bài bác năm 2021 mới nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đơn GTGT tiên tiến nhất lúc bán hàng, các dịch vụ, phát hành Cách xử lý hóa đối kháng viết sai đưa ra tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn theo quý - Tháng
Quy định về Phụ cấp tiền điện thoại gồm chịu đựng thuế TNcông nhân ko Quy định về chi phí phú cung cấp ăn uống trưa, nạp năng lượng ca mới nhất Cách tính thuế TNcông nhân - Quyết toán thuế TNcông nhân bao gồm 2 chỗ thu nhập Cách tính thuế TNCN theo lương NET - Quyết toán thù