Do tác động của giá cả thị phần buộc phải giá bán gốc của đa số loại mặt hàng tồn kho đang đổi khác. Một một số loại hàng tồn kho cài đặt ở phần đa thời điểm khác biệt, nhà hỗ trợ không giống nhau sẽ sở hữu được giá bán cội khác biệt. Do vậy lúc tính giá bán xuất kho của mặt hàng tồn kho cũng sẽ khác nhau. Ở bài này Kế toán thù Việt Hưng share về cách tính giá theo cách thức trung bình gia quyền.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền cuối kỳ


1. Khái niệm chung

Hàng tồn kho là gia tài đặc trưng của người tiêu dùng, câu hỏi xác minh phương thức tính giá bán xuất kho đã tác động mang đến báo cáo tài chủ yếu buộc phải phương pháp khẳng định quý hiếm hàng tồn kho đề nghị cung ứng được số đông con số thực tiễn cùng đúng chuẩn. Việc khẳng định cực hiếm sản phẩm tồn kho yêu cầu vâng lệnh theo chính sách giá bán cội.

*

2. Pmùi hương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp này, giá trị sản phẩm tồn kho được xem theo quý hiếm vừa đủ của từng một số loại sản phẩm tồn kho đầu kỳ với quý giá hàng tồn kho được mua hoặc cung ứng vào kỳ. Giá trị mức độ vừa phải rất có thể được tính theo thời kỳ hoặc mọi khi nhập một hàng tồn kho về, phụ thuộc vào thực trạng của doanh nghiệp.

Giá thực tiễn xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá bán thực tiễn bình quân

Đơn giá bán thực tế bình quân= Giá trị mặt hàng tồn vào đầu kỳ + quý hiếm sản phẩm thực tiễn nhập trong kỳ
Số lượng sản phẩm tồn thời điểm đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá xuất kho theo cách thức trung bình gia quyền rất có thể vận dụng theo nhị ngôi trường hợp:

– Tính theo 1-1 giá chỉ bình quân liên hoàn: Sau mỗi lần nhập, xuất kế toán thù tính lại solo giá chỉ trung bình.

– Tính theo đơn giá chỉ bình quân cuối kỳ: Đến vào cuối kỳ kế toán thù bắt đầu tính toán lại đối kháng giá bán trung bình nhằm tính giá chỉ xuất kho vào kỳ cùng giá trị tồn kho thời điểm cuối kỳ.

Xem thêm: Cập Nhập Nhanh Chóng Mẫu Biên Bản Phát Sinh Khối Lượng, Mẫu Biên Bản Hiện Trường Phát Sinh Khối Lượng

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ ở bài các phương thức tính giá chỉ xuất kho để tính toán đối kháng giá chỉ theo phương thức bình quân gia quyền

– Doanh nghiệp tính 1-1 giá bán thực tế xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá bán trung bình liên hoànGiá thực tiễn xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kilogam x 55 = 8.250NK0250 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– Doanh nghiệp tính theo 1-1 giá trung bình cả kỳ
Đơn giá bán bình quân =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tiễn xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau Khi tính tân oán được giá thực tế xuất kho của hàng tồn kho; kế toán kho lên các sổ sách cụ thể của các thông tin tài khoản khớp ứng.