It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Bạn đang xem: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu


*

*

It looks lượt thích your browser does not have sầu JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.
Thđộ ẩm định cùng phê cẩn thận hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị so với gói thầu hình thức tư vấn

Trình từ thực hiện

- Tổ chức, cá nhân sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ theo phương tiện của lao lý. Nộp làm hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy Ban Nhân Dân cấp xã.

- Thđộ ẩm định

+ Kiểm tra các tài liệu là địa thế căn cứ để lập làm hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu thương cầu;

+ Kiểm tra sự tương xứng về câu chữ của hồ sơ mời quyên tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị so với đồ sộ, phương châm, phạm vi công việc, thời hạn thực hiện của dự án, gói thầu; đối với phương pháp của pháp luật về đấu thầu và quy định không giống bao gồm liên quan;

+ Xem xem về số đông ý kiến không giống nhau (nếu như có) thân tổ chức triển khai, cá nhân tsay đắm gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

+ Các ngôn từ liên quan không giống.

-  Phê duyệt: Chủ đầu tư chi tiêu phê chăm chút hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu hình thức dịch vụ hỗ trợ tư vấn bên trên cơ sở report đánh giá.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã

Hồ sơ:

* Thành phần hồ nước sơ:

1. Thẩm định

- Tờ trình ý kiến đề xuất phê thông qua hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị của mặt mời thầu;

- Dự thảo làm hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu thương cầu;

- Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê chú tâm dự án công trình, dự toán thù mua sắm, quyết định phê chăm chút chiến lược tuyển lựa bên thầu; 

- Tài liệu khác bao gồm liên quan.

2. Phê duyệt

- Các tài liệu nêu tại Mục 1

- Báo cáo thẩm định của đơn vị chức năng thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê chú ý hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ kinh nghiệm đối với gói thầu hình thức tư vấn.

* Số lượng hồ sơ01 bản chụp những tư liệu nêu trên.

Xem thêm: Câu 124: Tốc Độ Tối Đa Cho Phép Đối Với Xe Máy Điện Trên Đường Bộ

Thời hạn giải quyết: thời hạn đánh giá tối nhiều 10 ngày kể từ ngày cảm nhận đầy đủ làm hồ sơ trình. Thời gian phê cẩn thận hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ từng trải đối với gói thầu các dịch vụ hỗ trợ tư vấn buổi tối đa là 05 ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận tờ trình kiến nghị phê chuẩn y hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ hưởng thụ của mặt mời thầu hoặc báo cáo thẩm định vào ngôi trường đúng theo bao gồm kinh nghiệm thđộ ẩm định

Đối tượng triển khai giấy tờ thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan lại triển khai TTHC:

- Cơ quan lại bao gồm thẩm quyền quyết định: UBND cấp làng mạc,

- Cơ quan liêu thẳng thực hiện: UBND cấp xã

Kết trái thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo đánh giá và thẩm định cùng Quyết định phê để mắt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất so với gói thầu hình thức dịch vụ bốn vấn

Lệ tầm giá (ví như tất cả cùng vnạp năng lượng phiên bản luật về tầm giá, lệ phí): Ngân sách chi tiêu đánh giá và thẩm định hồ sơ mời quan tâm được tính bởi 0,03% giá chỉ gói thầu nhưng về tối thiểu là một trong những.000.000 đồng với tối nhiều là 30.000.000 đồng. giá cả thẩm định làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yên cầu được tính bởi 0,05% giá bán gói thầu nhưng lại tối thiểu là một.000.000 đồng và về tối đa là 50.000.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện tiến hành giấy tờ thủ tục (ví như có): Đáp ứng các lý lẽ về bảo đảm an toàn cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn uống cđọng pháp lý của giấy tờ thủ tục hành chính:

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của Chính phủ phương tiện cụ thể thi hành một trong những điều của Luật đấu thầu về chọn lọc công ty thầu;

- Thông bốn số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch với Đầu tứ ngày 14 mon hai năm năm ngoái qui định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ thưởng thức các dịch vụ bốn vấn;