Bài Tập Excel Nâng Cao Kế Toán

*

10 Những bài tập excel cải thiện + giải thuật mang lại ai cầnNếu ai đang đi kiếm list, các mục bài xích tập excel hãy xem ngay 10 bài tập excel cải thiện + giải thuật mang lại ai nên, thực sự cần

Bài 1: Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Ttận hưởng 8-3

Thưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

3

Lê Ngọc

Nữ

26

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26


a) Thưởng trọn 8-3: thưởng 200.000 đến phần nhiều nhân viên cấp dưới Nữ, sót lại không được thưởng.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao kế toán

Ttận hưởng A: ttận hưởng 300.000 cho phần đông nhân viên cấp dưới gồm ngày công >=24, còn lại không được ttận hưởng.Thêm vào cột Ttận hưởng B: thưởng 100.000 mang lại hầu như nhân viến Nam có ngày công >26 hoặc nhân viên cấp dưới Nữ bao gồm ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel ngừng bảng tài liệu dưới đây:

BẢNG CHI TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

12

2

BDNT

25

CT

10

BDGN

60

BDTS

22

BDGN

24

CT

100

BDTS

240

BDTS

15

CT

5


Thực hiện:Thao tác tự động hóa điền tài liệu vào cột STT (theo tứ từ bỏ tăng cao 1,2,3...).Điền cột Tên hàng: Nếu 2 ký tự đầu của Mã mặt hàng là “CT” ghi là “Công tắc” còn lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá chỉ phụ thuộc vào 2 cam kết từ bỏ cuối của Mã sản phẩm cùng bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000


Tên hàng

Tổng số

Công tắc

Bóng đèn


Bài 3. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 CHO CÁN Sở CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

10

Lê La

NV

1986

300

28


Thêm vào cột Tuối bên buộc phải cột Năm sinch theo thì giờ khối hệ thống, tiếp nối tính tuối của cán bộ, nhân viên cấp dưới.Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.Tính trợ thì ứng = 80% * Lương.Thêm vào trong 1 cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu dùng cho là Giám đốc thưởng trọn 500000, PGD thưởng 400000, TPhường. ttận hưởng 300000, PTP ttận hưởng 200000, sót lại thưởng 100000.

Thêm vào cột Còn lại ngơi nghỉ cuối bảng tính, tính Còn lại =Lương + Thưởng trọn - Tạm ứng.Tính toàn bô chi phí còn nên bỏ ra được cán cỗ, nhân viên cấp dưới theo danh sách trên; Tính lương trung bình. Tính lương tối đa, Lương tốt độc nhất.

Bài 4. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢPhường PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

chúng tôi Mây trắng

100

2

G001K

Mây xanh Co

150

X002K

Đội xe

200

L001C

cửa hàng ABC

100

L002C

Công ty ANZ

50

G002C

XN cơ khí

120

G003K

XN đóng góp tầu

80

Tổng cộng


Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn uống cđọng vào ký kết tự đầu tiến của Chứng từ để phân bổ con số vào những cột số lượng của Xăng, Gas với Dầu lửa.Nếu ký kết từ đầu của bệnh từ bỏ là X thì số lượng được phân chia vào cột Xăng.Nếu ký trường đoản cú đầu của chứng tự là G thì con số được phân bổ vào cột Gas.Nếu ký tự đầu của triệu chứng tự là L thì số lượng được phân bổ vào cột Dầu lửa.Tính thành tiền cho từng cột = con số * Đơn giá

Trong đó đối chọi giá chỉ nhờ vào báo giá, bao gồm 2 các loại giá: giá chỉ cung cấp (CC) và giá kinh doanh (KD); nếu như ký trường đoản cú đề nghị của hội chứng tự là c thì mang giá hỗ trợ, ngược lại đem giá chỉ kinh doanh.

Tính tổng cho mỗi cột.Tính toàn bô chứng trường đoản cú đề xuất xuất HĐ = Tổng của những số là cam kết trường đoản cú sản phẩm 4 của mã hội chứng tự.Trích xuất ra một list new cùng với ĐK số lượng>100.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức Có Tốt Không, Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

Bài 5. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢPhường. SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ thương hiệu ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

2

Phạm Hùng

201NOM

3

Lê Ngọc

205NOM

4

Phạm Hùng

209NOM

5

Nguyễn Thành

102NOM

6

Lê Hoài

107VIP

7

Vũ Ngọc

209NOM

8

Nguyễn Mai

210VIP

9

Mộng Mơ

202VIP

Tổng cộng


a) Tính số ngày sống = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (cần sử dụng hàm INT, MOD)

b) Tính tổng cộng ngày làm việc, Tổng số tuần, Tổng số ngày lẻ.

⇒ đề thi tmùi hương mại bank 2021

⇒ đề thi tài thiết yếu tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài chủ yếu doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tìm kiếm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên đơn vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

Phòng Hành chính

1,200,000

002

Ngô Vnạp năng lượng Nhu

1002

Phòng Hành chính

1,850,000

003

Nguyễn Hương

1001

Phòng QLCL

1,600,000

004

Quốc Khánh

1003

Phòng Khoa học

950,000

005

Phạm Thành

1002

Phòng Quản trị

1,000,000

006

Trần Thuỷ

6033

Phòng Tài chính

2,000,000

007

Nguyễn Hương

1003

Phòng Thiết bị

2,200,000

008

Lê Dung

1003

Phòng Kinh doanh

1,800,000


Bâng mã ngach với phu cấp

Mã ngạch

Tên ngạch men công chức

Phụ cấp (%)

1001

Chuim viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuyên ổn viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05


Yêu cầu: Dựa vào Bảng hạng mục “Bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy sử dụng hàm VLOOKUP nhằm điền dữ liệu vào 2 cột Tên ngạch men với Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ phiên bản + (Phú cấp cho * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò kiếm tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

2

Pa0C15

3

SaOB2

4

ToOC23

5

HĨ0C12

6

HĨ0A13

7

ToOB12

8

SaOB2

Cộng:


Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy ổn định Parasonic

300

115

95

To

Máy cân bằng Tosiba

250

85

56

Sa

Máy điều hòa Samsung

210

120

75

Hi

Máy cân bằng Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã mặt hàng và Bảng mã, điền số liệu cho các cột: Tên hàng, Giá nhập, số lượng nhập, Số lượng xuất.Tính Thành tiền = Giá nhập * số lượng nhập.Tính Giá xuất dựa vào Mã hàng: trường hợp Mã mặt hàng tất cả ký trường đoản cú thứ 4 (tính từ bên trái) là A thì Giá xuất=Giá nhập+15, trường hợp là B thì Giá xuất = Giá nhập+12,sót lại Giá xuất =Giá nhập+10Tính Tiền xuất phụ thuộc giá chỉ xuất và con số xuất, định dạng đơn vị chi phí tệ là USD.Tính tổng cộng cho từng cột.Cyếu thêm cột Ghi crúc sinh hoạt cuối.Điền đọc tin mang lại cột ghi chú như sau: nếu như SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, trường hợp SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng tài liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

100

2

AI

Vải bông

200

3

DI

Xi măng

300

4

C2

Gạch

120

5

A2

Vải bông

400

6

B3

Bìa

1500

7

D2

Xi măng

300

8

Cl

Vôi

120

9

A3

Vải bông

400

10

B4

Giấy

1500


a) Lập bí quyết điền quý hiếm vào cột Nhận xét theo dụng cụ sau:

Nếu thời hạn lưu kho Nếu 30 Nếu thời hạn lưu lại kho >90 ghi nhấn xét: Bán chậmDựa vào Ký tự đầu của Mã cùng Bảng tra cứu giúp dưới đây, sử dụng hàm VLOOKƯP.. nhằm điền ban bố vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu vớt giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành chi phí = số lượng X Đơn giá bán X 1.1; định hình chi phí toàn nước.Hoàn thành bảng thống kê lại sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

Vải bông

Xi măng

Gạch


Bài 9. Hàm dò kiếm tìm (HLOOKUP), các hàm những thống kê. Cho bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Tại KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá prúc thu

Tiền phòng

1

A

3

2

B

1

3

A

2

4

B

4

5

c

1

6

A

2

7

B

4

8

A

1

9

A

2

10

B

2

Cộng:


Bảng mã đối chọi giá chống phân tách theo nhiều loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phú thu

35

25

15


Số ngày = Ngày đi - Ngày cho, ví như ngày đi trùng cùng với ngày mang đến thì tính một ngày.Giá phòng nhờ vào một số loại phòng cùng bảng đối kháng giá chống, ví như phòng có 1 tín đồ thuế thì đem giá 1, ví như có từ 2 bạn trlàm việc lến thì giá bán 2.Giá phụ thu phụ thuộc loại chống với báo giá prúc thu.Tiền chống = số ngày * (Giá phòng + Giá prúc thu), tuy thế ví như người mướn chống trên 10 ngày thì được bớt 10% giá bán phú thu.Thống kê số tiền thu được theo từng các loại phòng.

Loại

Số fan ở

Số tiền thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25


Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng hợp doanh thu bán hàng của 3 Trụ sở cửa hàng ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh Sài Gòn

520

480

350

500


a) Vẽ đồ thị nlỗi sau:

*

Chỉnh sửa đồ thị theo yếu đuối cầu sau:

Thay đối kiểu dáng đánh nền đến Series dữ liệu

Thêm title mang đến đồ dùng thị “Tổng hợp doanh thu bán hàng của 3 Trụ sở Công ty

ANZ năm 2012”.

Hiện thị quý hiếm cho từng cột.

Xoay chiều trình diễn của vật thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column