Tình bởi gồm chiếc trống cơm trắng Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông cơ mà đề nghị bông Ố mấy bông mà buộc phải bông Một bọn tang tình bé xít Một đàn tang tình bé xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi kiếm, em ghi nhớ tmùi hương ai Đôi bé mắt ố mấy lyên dyên Đôi bé mắt ố mấy lyên ổn dlặng Một bè lũ tang tình con nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm kiếm, em ghi nhớ tmùi hương ai Duim nợ khách tang bồng Duyên nợ khách hàng tang bồng...


Bạn đang xem: Bài hát trống cơm dân ca bắc bộ


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Gợi Ý Các Món Ăn Mùa Hè Chế Biến Từ Thịt Lợn Cực Bổ Dưỡng Cả Đông Lẫn Hè

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.